TOA betekent Toetsing, Ontwikkeling en Advies

TOA toets rekenen en taal

de TOA toets

De TOA toets wordt gebruikt om te bepalen welke kennis of vaardigheden een persoon al bezit en welke nog onvoldoende zijn ontwikkeld. Scholen gebruiken de TOA toets ook vaak als examen. Maar er zijn ook bedrijven die de TOA toets gebruiken om een medewerker te toetsen.

De twee belangrijkste onderdelen zijn die van de kernvakken Rekenen en Nederlandse Taal.

TOA toetsen zijn onafhankelijk van de leermethodes op het mbo. De TOA toetsen zijn gebaseerd op de officiële referentieniveaus van de commissie Meijerink voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 1F, 2F en 3F.

Bijvoorbeeld ‘Rekentoets 1F-2F’ bevat 36 vragen. Het eerste deel is hoofdrekenen waarbij kladpapier is toegestaan; bij de rest mag een rekenmachine worden gebruikt. Je mag 60 minuten over de TOA toets rekenen doen.

wat betekent TOA?

TOA is een digitaal toetssysteem van Bureau ICE van uitgever Sanoma. De TOA toets wordt gebruikt binnen het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs, maar ook door bedrijven, ministeries en gemeenten. Er is geen relatie tussen extraas®/TICKEN en Bureau ICE/Sanoma.
Met extraas® kun je snel en goed leren en oefenen voor de TOA toetsen rekenen en taal.

inhoud TOA toets rekenen en taal

De referentieniveaus rekenen hebben 4 hoofdonderwerpen (domeinen) en deze kunnen alle vier geleerd en geoefend worden op extraas®:

 1. Getallen zoals breuken, positieve en negatieve getallen, procenten, machtsverheffen (niet alleen kwadraat), worteltrekken en formules, de volgorde van bewerkingen en berekeningen met haakjes.
 2. Verhoudingen, zoals schaalgrootte en reeksen.
 3. Meten en meetkunde: de grootheden lengte en omtrekken, oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur, snelheid en geheugenomvang (byte, kb, …). Het omrekenen van een standaardmaat naar afgeleide maten (bijv. m2, are, hectare; liter, kuub, hectoliter).
 4. Verbanden: grafieken en diagrammen, rekenkundig gemiddelde en formules met betekenisvolle variabelen.

De referentieniveaus taal hebben 4 hoofdonderwerpen (domeinen):

 1. Mondelinge taalvaardigheid: gesprek voeren, luisteren en spreken.
 2. Leesvaardigheid: onder andere zakelijke en literaire teksten lezen.
 3. Schrijfvaardigheid: bijvoorbeeld een opstel of sollicitatiebrief schrijven.
 4. Begrippenlijst: bijvoorbeeld kennis van begrippen als klinker, zelfstandig naamwoord of spreekwoord en taalverzorging, dus taal correct toepassen.

Voor deze domeinen zijn taalonderwerpen als grammatica, spelling, woordenschat, taalverzorging en schrijven zeer belangrijk. Die kun je dan ook oefenen op extraas®.

Meijerink referentieniveaus

De referentieniveaus van de kernvakken Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen als zij een bepaald niveau onderwijs volgen. De referentieniveaus gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Het referentiekader bestaat uit: fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen.

Zo gelden bijvoorbeeld de volgende eindniveaus voor de rekentoets:

 • niveau 1F: aan het einde van groep 8 van het basisonderwijs
 • niveau 2F: vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3
 • niveau 3F: havo, vwo en mbo-4
rekenen referentieniveaus
een overzicht van de referentieniveaus voor rekenen volgens de commissie Meijerink: 1F: aan het einde van groep 8 van het basisonderwijs; niveau 2F: vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3; niveau 3F: havo, vwo en mbo-4

TOA ontwikkelscores

Leerlingen en studenten moeten goed voorbereid worden op het uiteindelijke examen. De TOA bevat overzichtelijke rapportages, zowel individuele als groepsrapportages, waarmee de school de voortgang van leerlingen en studenten kunnen zien. Die voortgang is belangrijk omdat de school hierop het onderwijs af kan stemmen en zo toe te kunnen werken naar het vereiste referentieniveau. Om voortgang binnen een referentieniveau te laten zien, werkt de TOA met ontwikkelscores. De TOA ontwikkelscore wordt berekend aan de hand van a) het niveau van de TOA toets en b) de behaalde procentuele score. Daarnaast kunnen toetsresultaten met elkaar en met het landelijk gemiddelde vergeleken worden.

De TOA ontwikkelscore wordt berekend aan de hand van a) het niveau van de TOA toets en b) de behaalde procentuele score.

Als je wilt oefenen voor de TOA toets Rekenen of Nederlandse taal, kies dan hieronder een van de pakketten in de extraas® webshop.

Het voordeel van extraas.nl is dat de oefentoetsen representatief zijn voor de TOA rekentoetsen en taaltoetsen, de tijd wordt gemonitord, je de uitleg kan zien en... je achteraf de fout beantwoorde vragen nog eens kunt inzien.

direct bestellen?
bekend van tv
Stap 1:
Maak je keuze
Stap 2:
Persoonlijke gegevens
Stap 3:
Betaalwijze
Met extraas® kan je snel beter worden in rekenen en taal op elk leerniveau: basisschool, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.
Met extraas® kan je hoger te scoren bij elke rekentoets, taaltoets, citotoets, ieptoets, diatoets, amntoets, nio-toets en wiscat-pabo-toets.
Inschrijven?

Stap 1. Kies eerst één van de zes (voordeel) pakketten.

Stap 2. Klik daarna op de gewenste toegangstijd. Daardoor wordt de juiste knop 'kopen' oranje.

TICKEN is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
en is daardoor een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn en is vrijgesteld van btw.
 • 14 dagen bedenktijd
 • “Uitstekend”
 • Erkende onderwijsinstelling
 • Veilig online betalen

Wij zijn een erkende onderwijsinstelling: de vermelde prijzen zijn daarom vrijgesteld van btw. Er zijn geen verborgen kosten. Mocht je nog twijfelen. Maak je keuze, bestel en je kan direct starten met de leukste manier van rekenen, taal en oefentoetsen.

Niet tevreden? Zolang je nog niet of nauwelijks gestart bent met de online cursus en/of proefexamens, heb je 14 dagen herroepingsrecht (bedenktijd). Laat het ons weten en binnen 1 werkdag betalen we het aankoopbedrag terug.

Nadat je je keuze hebt gemaakt, vragen we eerst je persoonsgegevens. Daarna kun je je betaalkeuze maken: beveiligd betalen middels iDEAL, credit card of Paypal. De vermelde prijzen zijn inclusief btw en er zijn geen verborgen kosten. Daar hebben wij zelf ook een hekel aan.

Geen automatische verlenging
Ook wordt er na afloop van de abonnementsperiode niet stilzwijgend verlengd. Wij zullen je netjes per e-mail vragen of je wilt verlengen. Wij respecteren je privacy en zorgen dat je persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. Zie ook Privacy.

beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
extraas superman cartoon