TOA betekent Toetsing, Ontwikkeling en Advies

TOA toets rekenen en taal

de TOA toets

De TOA toets wordt gebruikt om te bepalen welke kennis of vaardigheden een persoon al bezit en welke nog onvoldoende zijn ontwikkeld. Scholen gebruiken de TOA toets ook vaak als examen. Maar er zijn ook bedrijven die de TOA toets gebruiken om een medewerker te toetsen.

De twee belangrijkste onderdelen zijn die van de kernvakken Rekenen en Nederlandse Taal.

TOA toetsen zijn onafhankelijk van de leermethodes op het mbo. De TOA toetsen zijn gebaseerd op de officiële referentieniveaus van de commissie Meijerink voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 1F, 2F en 3F.

Bijvoorbeeld ‘Rekentoets 1F-2F’ bevat 36 vragen. Het eerste deel is hoofdrekenen waarbij kladpapier is toegestaan; bij de rest mag een rekenmachine worden gebruikt. Je mag 60 minuten over de TOA toets rekenen doen.

wat betekent TOA?

TOA is een digitaal toetssysteem van Bureau ICE van uitgever Sanoma. De TOA toets wordt gebruikt binnen het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs, maar ook door bedrijven, ministeries en gemeenten. Er is geen relatie tussen extraas®/TICKEN en Bureau ICE/Sanoma.
Met extraas® kun je snel en goed leren en oefenen voor de TOA toetsen rekenen en taal.

inhoud TOA toets rekenen en taal

De referentieniveaus rekenen hebben 4 hoofdonderwerpen (domeinen) en deze kunnen alle vier geleerd en geoefend worden op extraas®:

 1. Getallen zoals breuken, positieve en negatieve getallen, procenten, machtsverheffen (niet alleen kwadraat), worteltrekken en formules, de volgorde van bewerkingen en berekeningen met haakjes.
 2. Verhoudingen, zoals schaalgrootte en reeksen.
 3. Meten en meetkunde: de grootheden lengte en omtrekken, oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur, snelheid en geheugenomvang (byte, kb, …). Het omrekenen van een standaardmaat naar afgeleide maten (bijv. m2, are, hectare; liter, kuub, hectoliter).
 4. Verbanden: grafieken en diagrammen, rekenkundig gemiddelde en formules met betekenisvolle variabelen.

De referentieniveaus taal hebben 4 hoofdonderwerpen (domeinen):

 1. Mondelinge taalvaardigheid: gesprek voeren, luisteren en spreken.
 2. Leesvaardigheid: onder andere zakelijke en literaire teksten lezen.
 3. Schrijfvaardigheid: bijvoorbeeld een opstel of sollicitatiebrief schrijven.
 4. Begrippenlijst: bijvoorbeeld kennis van begrippen als klinker, zelfstandig naamwoord of spreekwoord en taalverzorging, dus taal correct toepassen.

Voor deze domeinen zijn taalonderwerpen als grammatica, spelling, woordenschat, taalverzorging en schrijven zeer belangrijk. Die kun je dan ook oefenen op extraas®.

Meijerink referentieniveaus

De referentieniveaus van de kernvakken Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen als zij een bepaald niveau onderwijs volgen. De referentieniveaus gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Het referentiekader bestaat uit: fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen.

Zo gelden bijvoorbeeld de volgende eindniveaus voor de rekentoets:

 • niveau 1F: aan het einde van groep 8 van het basisonderwijs
 • niveau 2F: vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3
 • niveau 3F: havo, vwo en mbo-4
rekenen referentieniveaus
een overzicht van de referentieniveaus voor rekenen volgens de commissie Meijerink: 1F: aan het einde van groep 8 van het basisonderwijs; niveau 2F: vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3; niveau 3F: havo, vwo en mbo-4

TOA ontwikkelscores

Leerlingen en studenten moeten goed voorbereid worden op het uiteindelijke examen. De TOA bevat overzichtelijke rapportages, zowel individuele als groepsrapportages, waarmee de school de voortgang van leerlingen en studenten kunnen zien. Die voortgang is belangrijk omdat de school hierop het onderwijs af kan stemmen en zo toe te kunnen werken naar het vereiste referentieniveau. Om voortgang binnen een referentieniveau te laten zien, werkt de TOA met ontwikkelscores. De TOA ontwikkelscore wordt berekend aan de hand van a) het niveau van de TOA toets en b) de behaalde procentuele score. Daarnaast kunnen toetsresultaten met elkaar en met het landelijk gemiddelde vergeleken worden.

De TOA ontwikkelscore wordt berekend aan de hand van a) het niveau van de TOA toets en b) de behaalde procentuele score.

Als je wilt oefenen voor de TOA toets Rekenen of Nederlandse taal, kies dan hieronder een van de pakketten in de extraas® webshop.

Het voordeel van extraas.nl is dat de oefentoetsen representatief zijn voor de TOA rekentoetsen en taaltoetsen, de tijd wordt gemonitord, je de uitleg kan zien en... je achteraf de fout beantwoorde vragen nog eens kunt inzien.

direct bestellen?

bekend van tv
Stap 1:
Maak je keuze
Stap 2:
Persoonlijke gegevens
Stap 3:
Betaalwijze
Met extraas® kan je snel beter worden in rekenen en taal op elk leerniveau: basisschool, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.
Met extraas® kan je hoger te scoren bij elke rekentoets, taaltoets, citotoets, ieptoets, diatoets, amntoets, nio-toets en wiscat-pabo-toets.
Inschrijven?

Stap 1. Kies eerst één van de zes (voordeel) pakketten.

Stap 2. Klik daarna op de gewenste toegangstijd. Daardoor wordt de juiste knop 'kopen' oranje.

TICKEN is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
en is daardoor een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn en is vrijgesteld van btw.
 • 14 dagen bedenktijd
 • “Uitstekend”
 • Erkende onderwijsinstelling
 • Veilig online betalen

Ontdek de voordelen van leren bij een erkende onderwijsinstelling! Bij ons zijn de prijzen vrijgesteld van btw, waardoor je voordelig uit bent. Kies je cursus, plaats je bestelling en start direct met de leukste manier van rekenen, taal leren en oefentoetsen doen!

Twijfel je nog? Geen zorgen! Als je nog niet of nauwelijks begonnen bent met de online cursus en/of proefexamens, kun je gebruikmaken van 14 dagen herroepingsrecht. Laat het ons simpelweg weten via extraas.nl/opzeggen en we geven binnen één werkdag opdracht dat jouw betaalde bedrag wordt teruggestort.

Zodra je je keuze hebt gemaakt, vragen we enkele persoonsgegevens. Daarna is het tijd om veilig te betalen via iDEAL, creditcard of PayPal, zonder verborgen kosten. Wij houden daar net zomin van als jij!

Geen automatische verlenging
Ook wordt er na afloop van de abonnementsperiode niet stilzwijgend verlengd. Wij zullen je netjes per e-mail vragen of je wilt verlengen. Wij respecteren je privacy en zorgen dat je persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. Zie ook Privacy.

Zo bereid je je goed en snel voor op TOA toets 3F taal

Binnen extraas® kun je je voorbereiden op toetsen voor taal op 3F-niveau. Maar - een groot voordeel - je krijgt toegang tot alle niveaus, dus vanaf het prille begin op taal 1F niveau groep 3 t/m 8 en ook taal 2F en taal 3F niveau. Het grote voordeel: daardoor kun je, als dat nodig mocht zijn, altijd even terug naar de basis van een taalonderwerp.

Er zijn binnen extraas® twee modules: taal (basiscursus) en oefentoetsen taal.
De volgende taalonderwerpen komen aan bod in de module taal (basiscursus):
spelling, leestekens, woordkennis, spreekwoorden, afkortingen, grammatica met zinsontleding, zinsvorm, werkwoordvervoegingen, woordbenoeming, hoofdzin/bijzin, indirecte en indirecte rede etc. Zelfs contaminaties, pleonasme, tautologie, analogieën en categorieën komen aan bod.
Luistertoetsen zijn geen onderdeel van extraas®.

Wil je je goed en vlot voorbereiden voor de TOA op taalniveau 3F, dan is een snelle, effectieve manier via extraas®:
1) Open de module 'oefentoetsen taal' en maak eerst de taaltoetsen van 2F.
2) Gaat niveau taal 2F je goed af, ga dan naar de oefentoetsen taal 3F.

Leren van fouten?

Onder 'mijn resultaten' kun je in de afgebeelde kalender de geel gemarkeerde dagen zien waarop je hebt geoefend. Klik op zo'n gele datum. Via de knop 'leren van fouten' kun je bepalen met welke taalonderdelen je moeite hebt.
Ben je bijvoorbeeld niet goed in voltooid deelwoorden ('zijn die nou met een d, t of dt?'), dan kies je in de module 'taal' dat onderdeel via de zoekfunctie. Zo krijg je alle lessen en oefeningen over (on)voltooid deelwoorden.

Foute vragen herhalen

Via leren van fouten kun je ook jouw fout beantwoorde vragen herhalen via de knop herhaal foute vragen. Net zolang tot je het onderwerp begrijpt en dus goed beantwoordt.

Alternatief: onderaan beginnen

Een andere, uitgebreidere aanpak is als je eerst binnen de module taal (basiscursus) alle taalonderdelen vanaf groep 6 gaat doorlopen. Bij elke les staat in een grijze bol het groepsniveau. Als je goed bent in een bepaald onderdeel, dan vraagt het systeem of je naar een hoger niveau wil. Zo kom je snel op het niveau waar jouw verbeterpunten liggen en word je steeds beter. Daardoor ben je goed voorbereid op de TOA toets taal.

beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
extraas superman cartoon