cito toets groep 8 centrale eindtoets schoolsituatie

doorstroomtoets groep 8 oefenen

de cito doorstroomtoets

Leerlingen van groep 3 tot en met 8 en hun (groot)ouders, ze kennen allen de citotoets. Tweemaal per jaar worden er op de meeste scholen de citotoets afgenomen. De citotoets in het midden van het schooljaar wordt de Midden-toets genoemd. De toets tegen het einde van het schooljaar is de Eindtoets en heet in groep 7 de Entreetoets. De bekendste was de Eindtoets groep 8. Die heet tegenwoordig de Doorstroomtoets.

Sinds schooljaar 2023-2024 maken alle leerlingen uit groep 8 een Doorstroomtoets in plaats van de vroegere groep 8 eindtoets. Niet alleen is de naam met doorstroomtoets groep 8 anders, ook de afnameperiode is anders: in februari in plaats van april.

Bij Cito b.v. (“Cito”) heet de doorstroomtoets voor groep 8 de “Leerling in beeld”– Doorstroomtoets. De Doorstroomtoets van Cito bestaat uit een mix van open en meerkeuzevragen voor taal en rekenen. Scholen kunnen kiezen uit een papieren en/of digitale doorstroomtoets van Cito.

De afname ervan vindt plaats in de eerste twee volledige weken van februari op twee opeenvolgende ochtenden. Bijvoorbeeld dinsdag- en woensdagochtend of woensdag- en donderdagochtend.

schooladvies

Als de Doorstroomtoets van Cito is gemaakt, wordt bepaald hoeveel punten elk kind heeft gehaald. Die eindscore wordt via een ranking bepaald. Ranking betekent dat de score van elke groep 8 leerling in het land wordt vergeleken met de scores van alle anderen die de Cito Doorstroomtoets heeft gemaakt. Het minimum is 150 punten en het maximum is 200 punten. Deze ranking gebruikt Cito om de leerling aan een schooladvies voor het vervolgonderwijs te koppelen. Een middelbare school hoort het schooladvies van de basisschool te accepteren.

150-160 punten = PrO / vmbo bb
160-170 punten = vmbo bb / kb
170-175 punten = vmbo kb / gl-tl
175-180 punten = vmbo gl-tl / havo
180-190 punten = havo / vwo
190-200 punten = vwo

schooladvies-uitleg

PrO staat voor Praktijkonderwijs: het is gericht op praktische vaardigheden en beroepsvoorbereiding.

vmbo-BB is de Basis Beroepsgerichte leerweg met beroepsgerichte vakken, zoals techniek, zorg en welzijn, en economie.

vmbo-KB is de vmbo Kader-Beroepsgerichte leerweg met beroepsgerichte vakken, zoals techniek, zorg en welzijn, en economie.

vmbo GL-TL staat voor vmbo Gemengde Leerweg-Technologische Leerweg. Leerlingen kiezen uit een gemengde leerweg met een bredere oriëntatie, of een technologische leerweg met een sterkere focus op techniek. Met een diploma kun je naar het (mbo of de havo.

havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs met algemene theorievakken. Met het diploma kan men naar het hbo.

vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Met het diploma kan de leerling naar de universiteit.

een leerling vult het antwoordformulier van een taaltoets 2F in

het resultaat van de doorstroomtoets

Na de Doorstroomtoets volgt, net als na elke tussentijdse toets, een rapportage. Daarin kan de leerkracht antwoorden vinden op diverse vragen:

 • - Ontwikkelt de leerling zich en is deze groei voldoende?
 • - Behaalt hij/zij de gestelde tussen- en einddoelen?

Vergelijken is mogelijk op leerling-, groeps- én schoolniveau.

Het resultaat van elke leerling zal worden besproken met de ouder(s)/verzorger(s) van die leerling. Meestal gebeurt dat tijdens een ouderavond. Je kan zelf bepalen of je kind daarbij mag zijn.

De school zal proberen om aan verbeterpunten te werken, maar als ouder en leerling kun je dat zelf ook met extraas.nl. Dat kan gewoon thuis op de computer of tablet en op een leuke, leerzame manier en met een duidelijke uitleg na elke vraag. Je kan kiezen voor Rekenen en/of Taal, maar ook voor Oefentoetsen.

de doorstroomtoets bespreken

Bespreek de uitkomst van de Doorstroomtoets ook met je kind. Doe dat in een ontspannen sfeer. Laat je kind vertellen over de Doorstroomtoets en wat het ervan vindt. Misschien is het schooladvies omhooggegaan of juist omlaag. Raak bij een lagere score niet gestrest. De Doorstroomtoets is een momentopname. De school weet dat ook. Er wordt ook gekeken naar de resultaten van groep 6 en 7. Als je kind wat stil blijft, stel dan open vragen, zoals:

 • - Wat vind je van je citoscore?
 • - Waar ben je trots op?
 • - Wat valt tegen?
 • - Hoe kan ik of de school helpen?

Vertel ook jouw eigen mening en laat merken dat je vertrouwen hebt in je kind.

Je kan besluiten om regelmatig thuis te oefenen. Speciaal daarvoor is extraas.nl gemaakt. Probeer het maar eens.

doorstroomtoets groep 8 oefenen loont

21% van de leerlingen in groep 8 schoort hoger dan het advies van de school en 17% scoort lager. Bron: DUO 2016

over Cito

Cito is in 1968 is als overheidsorganisatie gestart, maar is in 1999 geprivatiseerd. Stichting Cito maakt nog de centrale examens en de Centrale Eindtoets groep 8 op kosten van de overheid. Cito b.v. maakt en vermarkt leerlingvolgsystemen en bijvoorbeeld de Wiscat Rekentoets voor pabo’s.

Alle leerlingen van groep 8 in het primair onderwijs maken in februari een verplichte eindtoets: de Doorstroomtoets. De basisschool kan kiezen voor de Doorstroomtoets van Cito b.v. of een toets van andere door de overheid goedgekeurde aanbieder als DIA, IEP, Route8, AMN en de DOE Doorstroomtoets.

De Doorstroomtoets geeft informatie of het door de basisschool gekozen advies brugklastype juist is. Gemiddeld scoort één op de vijf leerlinge hoger dan het advies van de basisschool. Bij een hogere score is het van belang om in contact te treden met de school om te bepalen of er een heroverweging kan plaatsvinden. Dit is echter geen verplichte bijstelling. 17% krijgt een lager advies. Bij een lagere score telt het advies van de basisschool. Er is geen mogelijkheid om een ‘herexamen’ te doen voor de centrale eindtoets in groep 8.

Noot: er is geen relatie tussen extraas®/TICKEN en Stichting Cito of Cito b.v.

Met extraas® kun je snel en goed leren en oefenen voor de Doorstroomtoets Je kunt je hierop voorbereiden door van tevoren te oefenen en ervaring op te doen voor rekenen en taal. Zo begrijp je de manier van vragenstellen en verbeter en verhoog je je kennis.

Eindtoets groep 8: taal en rekenen

135 vragen voor taal en 85 rekenvragen in de cito centrale eindtoets

Bij Centrale Eindtoets groep 8 worden Nederlandse taal en wiskunde/rekenen verplicht getest.

Bij de Nederlandse taal wordt er getoetst op:
 • - lezen: begrijpend lezen, samenvatten en opzoeken
 • - woordenschat: betekenis, synoniemen
 • - schrijven: fouten corrigeren
 • - taalverzorging: spelling, grammatica en leestekengebruik.
Bij wiskunde/rekenen wordt er getoetst op:
 • - getallen: optellen, aftrekken, 1+(2 x 3), etc.
 • - verhoudingen: breuken, procenten, etc.
 • - meten en meetkunde: oppervlakte, omtrek, etc.
 • - verbanden: tabellen en grafieken.

Cito Doorstroomtoets groep 8 oefenen

Een goede voorbereiding op de Cito Doorstroomtoets groep 8 kan leiden tot een juister (hoger) schooladvies. Dat kan als je kind de Cito Doorstroomtoets online oefenen met onze module Oefentoetsen Rekenen en Oefentoetsen Taal. In de eerste plaats wordt er ervaring opgedaan met de manier van vraagstelling. Daarnaast vergroot je ook je kennis.

Na elke beantwoorde vraag krijg je een duidelijke uitleg. Ook daar leer je weer van. Het is goed voor je zelfvertrouwen en vaardigheden in rekenen en Nederlandse taal inclusief Begrijpend Lezen.

direct bestellen?

bekend van tv
Stap 1:
Maak je keuze
Stap 2:
Persoonlijke gegevens
Stap 3:
Betaalwijze
Met extraas® kan je snel beter worden in rekenen en taal op elk leerniveau: basisschool, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.
Met extraas® kan je hoger te scoren bij elke rekentoets, taaltoets, citotoets, ieptoets, diatoets, amntoets, nio-toets en wiscat-pabo-toets.
Inschrijven?

Stap 1. Kies eerst één van de zes (voordeel) pakketten.

Stap 2. Klik daarna op de gewenste toegangstijd. Daardoor wordt de juiste knop 'kopen' oranje.

TICKEN is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
en is daardoor een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn en is vrijgesteld van btw.
 • 14 dagen bedenktijd
 • “Uitstekend”
 • Erkende onderwijsinstelling
 • Veilig online betalen

Ontdek de voordelen van leren bij een erkende onderwijsinstelling! Bij ons zijn de prijzen vrijgesteld van btw, waardoor je voordelig uit bent. Kies je cursus, plaats je bestelling en start direct met de leukste manier van rekenen, taal leren en oefentoetsen doen!

Twijfel je nog? Geen zorgen! Als je nog niet of nauwelijks begonnen bent met de online cursus en/of proefexamens, kun je gebruikmaken van 14 dagen herroepingsrecht. Laat het ons simpelweg weten via extraas.nl/opzeggen en we geven binnen één werkdag opdracht dat jouw betaalde bedrag wordt teruggestort.

Zodra je je keuze hebt gemaakt, vragen we enkele persoonsgegevens. Daarna is het tijd om veilig te betalen via iDEAL, creditcard of PayPal, zonder verborgen kosten. Wij houden daar net zomin van als jij!

Geen automatische verlenging
Ook wordt er na afloop van de abonnementsperiode niet stilzwijgend verlengd. Wij zullen je netjes per e-mail vragen of je wilt verlengen. Wij respecteren je privacy en zorgen dat je persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. Zie ook Privacy.

beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
extraas superman cartoon