rekentoets vwo een leerling kiest een antwoord op zijn rekenexamen

vwo rekentoets oefenen

rekentoets 3f oefenen

Bij extraas.nl kun je als vwo'er online de rekentoets 3F oefenen. Er zijn op het internet allerlei websites waar je de rekentoets 3f kunt oefenen, maar een cursus als extraas® is veel meer dan alleen maar wat sommetjes oefenen: extraas® is een compleet leersysteem. Je begint een onderwerp met een uitleg via een korte, duidelijke animatie met één van onze animatiefiguren. Daarna gaan we samen vanaf de basis oefenen en leren. Na elke vraag krijg je terugkoppeling zodat je begrijpt waarom je antwoord goed of fout is. Zo bouwen we jouw kennis en ervaring stapsgewijs op.

Je kan je optimaal en heel snel voorbereiden op de rekentoets 3F via extraas®. Je oefent vragen die vergelijkbaar zijn met de echte rekentoets zoals opgesteld onder toezicht van het College voor Toetsen en Examens. Na beantwoording van elke vraag krijg je direct te zien of jouw antwoord goed of fout is. Ook krijg je een duidelijk uitleg, want je wilt immers leren van jouw eventuele fouten. Zo kan je alle rekenonderwerpen beter begrijpen en kan je een beter cijfer voor je rekentoets 3F halen.

Het referentieniveau voor de rekentoets 3F is voor mbo-4 TL (Theoretische Leerweg), havo en vwo.

onderdelen oefenexamen rekenen 3f

Het oefenexamen rekenen 3F bevat dezelfde onderdelen die tijdens het echte oefenexamen. Hierbij komen de volgende onderdelen aan bod:

30% Getallen, zoals breuken, positieve en negatieve getallen, procenten, machtsverheffen (niet alleen kwadraat), worteltrekken en formules. In het rekenexamen 3F wordt kennis van de volgorde van bewerkingen getoetst in contextopgaven en berekeningen met haakjes.

30% Verhoudingen, zoals schaalgrootte en reeksen.

20% Meten en meetkunde: de grootheden lengte en omtrekken, oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur, snelheid en geheugenomvang (byte, kb, …). Het omrekenen standaardmaat naar afgeleide maten (bijv. m2, are, hectare; liter, kuub, hectoliter).

20% Verbanden: grafieken en diagrammen, rekenkundig gemiddelde en formules met betekenisvolle variabelen.

niveau 3F voorbeeldvraag met antwoord en uitleg

3F rekentoets vwo voorbeeld deelsom hoofdrekenen

over de vwo rekentoets

Voorlopig telt de vwo rekentoets niet meer mee voor het vwo-diploma. De regering heeft besloten om voorlopig met ingang van het schooljaar 2019-2020 de bestaande rekentoets in het voortgezet onderwijs (VO) af te schaffen en vanaf dat schooljaar ook geen cijfer van de rekentoets op de cijferlijst meer op te nemen.

Er wordt nu gekeken hoe het rekenonderwijs en de rekentoets een plaats moet krijgen in het voortgezet onderwijs. Voorlopig zal 'rekenen' een onderdeel van het vak wiskunde zijn. Voor leerlingen die geen wiskunde als examenvak hebben kan de school voorlopig een eigen rekentoets opzetten.

Een goede rekenvaardigheid is voor veel vervolgstudies en beroepsopleidingen van groot belang. Die laten toekomstige studenten daarom diagnostische rekentoetsen uitvoeren.

3F rekentoets voor het vwo

groep 3
cito
iep
route8
amn
dia
groep 4
cito
iep
route8
amn
dia
groep 5
cito
iep
route8
amn
dia
groep 6
cito
iep
route8
amn
dia
groep 7
cito
iep
route8
amn
dia
groep 8
cito
iep
route8
amn
dia
doe
nio / nscct
2AER vmbo-BB
2A vmbo-BB
2ER vmbo
2F vmbo mbo-3
3ER havo vwo
3F mbo-4 havo vwo hbo
3F Wiscat Pabo hbo

Op extraas.nl kan je binnen het onderdeel 'oefentoetsen' als vwo'er niet allen rekentoetsen oefenen op 3F vwo niveau, maar ook op het eenvoudiger 3ER-niveau, 2F-niveau etc.

referentieniveau oefentoets rekenen 3f

Het referentieniveau voor de oefentoets rekenen 3F is voor mbo-4 TL (Theoretische Leerweg), havo en vwo. Voorlopig heeft de overheid de verplichte VO-rekentoets in het voortgezet onderwijs uitgesteld. Het vak 'rekenen' moet nu in het vak wiskunde worden ondergebracht. Voor leerlingen zonder wiskunde moet de school zelf een rekentoets opstellen.

Er was ook een rekentoets op 2F-niveau en een rekentoets 3ER voor 3F leerlingen met ernstige rekenproblemen. En er is een 3S rekentoets voor vwo’ers die juist weer meer aankunnen. Wil je rekenen 3F oefenen? Oefen dan direct de oefentoets.

3F rekentoets vwo voorbeeldvraag (rekenmachine toegestaan)
3F rekentoets vwo voorbeeld waarbij een rekenmachine is toegestaan
geschiedenis van de vo-rekentoets

Het rekenniveau van de leerlingen die het voortgezet onderwijs (VO) instroomden is slecht: meer dan de helft haalt niet het streefniveau, zo bleek uit onderzoek van de Schoolinspectie. Om dat te verbeteren zou je verwachten dat het Ministerie van Onderwijs rekenen op de basisschool zou aanpakken. Echter, in het examenjaar 2014 is de VO-rekentoets ingevoerd als verplicht onderdeel van het eindexamen.

In 2016 telde het cijfer op de rekentoets in het vwo mee voor je vwo-diploma. In 2017 maakte de rekentoets vwo onderdeel uit van de kernvakkenregel. Dat betekende dat je voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets vwo maximaal één 5 mocht scoren. Vanaf 2018 is deze regeling komen te vervallen. De rekentoets vwo telt voorlopig niet meer mee voor het behalen van het diploma.

De leerlingen in het vmbo maakten de 2F-toets en de leerlingen op de havo/vwo de 3F-toets. 2F en 3F zijn de referentieniveaus zoals die in 2010 voor rekenen ingevoerd. Met de referentieniveaus is voor elke onderwijssector eenduidig beschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun leerloopbaan moeten kunnen en kennen op het gebied van rekenen. Met de VO-rekentoets als rekenexamen kon men kijken of leerlingen op de gestelde referentieniveaus zitten.

vo-rekentoets 2014 - 2018
vo-rekentoets gemiddelde cijfers per schoolsoort over de periode 2014 - 2018

Het gemiddelde cijfer voor de VO-rekentoets van de havo-eindexamenkandidaten in 2018 was slechts 5,9. Leerlingen op het vwo scoorden aanzienlijk hoger met een 7,5.

rekentoetsen of eerst bijles rekenen?

Bij extraas® kun je de volgende VO-rekentoetsen oefenen : rekentoets 2a, rekentoets 2f, rekentoets 3f, rekentoets havo, rekentoets vwo en voor leerlingen met ernstige rekenproblemen er-rekentoetsen.

Ben je nog niet klaar voor de rekentoetsen? In dat geval is het advies om eerst tijd te besteden aan bijles rekenen. Wie zijn basiskennis rekenen wil vergroten kan bij extraas® kiezen voor de module 'rekenen'. Alle rekenonderwerpen uit de leerlijnen worden aangeboden als je een abonnement neemt op 'rekenen'. Als je eerst wilt weten hoe het werkt, kan je links op de link of op de afbeelding klikken. Je krijgt toegang tot de bijles over het onderwerp 'gewicht'. Je kan ervaren hoe extraas® werkt met uitlegvideo's, oefeningen, rekengames en een hulplijn. Probeert het nu of ga direct naar de webshop.

rekenen gratis proberen? klik hier.
extraas rekenen getallen
getallen
extraas rekenen optellen, optelsommen
optellen
extraas rekenen aftrekken, aftreksommen
aftrekken
extraas rekenen keersommen, vermenigvuldigen
keer
extraas rekenen deelsommen, delen
delen
extraas rekenen breuken
breuken
extraas rekenen 3D figuren, ruimtelijk inzicht
3D figuren
extraas rekenen grafieken en diagrammen
grafieken
extraas rekenen met geld
geld
extraas rekenen sorteren
sorteren
extraas rekenen met tijd en klokkijken
tijd
extraas rekenen met lengte en lenge-eenheden
lengte
extraas rekenen met omtrek en oppervlakte
omtrek oppervlakte
extraas rekenen met inhoud of volume
inhoud volume
extraas rekenen met gewichten
gewicht
extraas rekenen met temperatuur, Celsius, Fahrenheit, Kelvin
temperatuur
extraas rekenen met snelheidsberekeningen
snelheid
extraas rekenen met procenten
procent
extraas rekenen met machten
machten
extraas rekenen met wortels, worteltrekken
wortels

direct bestellen?

bekend van tv
Stap 1:
Maak je keuze
Stap 2:
Persoonlijke gegevens
Stap 3:
Betaalwijze
Met extraas® kan je snel beter worden in rekenen en taal op elk leerniveau: basisschool, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.
Met extraas® kan je hoger te scoren bij elke rekentoets, taaltoets, citotoets, ieptoets, diatoets, amntoets, nio-toets en wiscat-pabo-toets.
Inschrijven?

Stap 1. Kies eerst één van de zes (voordeel) pakketten.

Stap 2. Klik daarna op de gewenste toegangstijd. Daardoor wordt de juiste knop 'kopen' oranje.

TICKEN is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
en is daardoor een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn en is vrijgesteld van btw.
  • 14 dagen bedenktijd
  • “Uitstekend”
  • Erkende onderwijsinstelling
  • Veilig online betalen

Ontdek de voordelen van leren bij een erkende onderwijsinstelling! Bij ons zijn de prijzen vrijgesteld van btw, waardoor je voordelig uit bent. Kies je cursus, plaats je bestelling en start direct met de leukste manier van rekenen, taal leren en oefentoetsen doen!

Twijfel je nog? Geen zorgen! Als je nog niet of nauwelijks begonnen bent met de online cursus en/of proefexamens, kun je gebruikmaken van 14 dagen herroepingsrecht. Laat het ons simpelweg weten via extraas.nl/opzeggen en we geven binnen één werkdag opdracht dat jouw betaalde bedrag wordt teruggestort.

Zodra je je keuze hebt gemaakt, vragen we enkele persoonsgegevens. Daarna is het tijd om veilig te betalen via iDEAL, creditcard of PayPal, zonder verborgen kosten. Wij houden daar net zomin van als jij!

Geen automatische verlenging
Ook wordt er na afloop van de abonnementsperiode niet stilzwijgend verlengd. Wij zullen je netjes per e-mail vragen of je wilt verlengen. Wij respecteren je privacy en zorgen dat je persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. Zie ook Privacy.

beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
extraas superman cartoon