thuisonderwijs via extraas uitgebeeld door een kinderhand en ouderlijke hand die elkaar met de wijsvingers aanraken

thuisonderwijs

wat is thuisonderwijs?

een tekening van drie blije kinderen rond een computer voor thuisonderwijs

Thuisonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij de ouders/verzorgers de verantwoordelijkheid nemen voor het onderwijs van hun kind(eren). Dat betekent dat zij zelf een inspirerende, uitdagende en sociale leeromgeving moeten creëren. extraas® kan helpen bij Rekenen en Taal. Met 20 categorieën voor Rekenen en 16 voor Nederlandse taal. Daarnaast is er nog de module Oefentoetsen waarin zowel Rekenen als Taal zeer uitgebreid aan bod komen.
Het meest bekende thuisonderwijskind is de Amerikaanse Kyle Jenner, bekend van de bekende reality tv-serie Keeping up with the Kardashians en haar eigen show. Kyle beleefde nooit een eigen ‘school prombal’, Door haar stijgende bekendheid werd zij al vroeg van school gehaald en kreeg thuisonderwijs.

leerplicht vrijstelling

een afbeelding van de Leerplichtwet Artikel 5 Gronden voor vrijstelling van inschrijving

Nederland kent wettelijk gezien geen thuisonderwijs. Wel is het mogelijk om een beroep te doen op vrijstelling van de leerplichtwet artikel 5 lid b: sommige kinderen krijgen thuisonderwijs krijgen vanwege geloofsovertuiging en een te grote afstand tot een geschikte school of indien de ouders rondreizend zijn zoals in het geval van bijvoorbeeld schipperskinderen.
Er is ook een groep thuiszitters: kinderen die op een school staan ingeschreven maar niet naar school kunnen vanwege medische, sociale, intellectuele of emotionele problemen. Zij hebben geen vrijstelling van de leerplicht. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij wel alsnog thuisonderwijs krijgen.

thuisonderwijsvormen

een thuisonderwijs afbeelding van een ouder met een kind die samen achter een leerboek zitten

Sommige ouders kiezen ervoor om zelf als docent op te treden en daarbij de boeken van een school te gebruiken. Andere ouders die als thuisonderwijzers optreden, kiezen een schoolmethode met aanvulling van excursies, reizen, cursussen, internet en afstandsonderwijs. De modules rekenen en taal van extraas® zijn uitermate geschikt voor thuisonderwijs: alle leerlijnen en referentieniveaus zijn in extraas® verwerkt.
Bijkomend voordeel is dat een kind dat meer uitdaging wil, deze ook vindt in hogere niveaus.

korte animatie met uitleg over extraas®
extraas® proberen

Alle leerlijnen en -doelen van Rekenen en Taal zoals door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geformuleerd, zijn gebruikt voor de ontwikkeling van extraas®. Daarmee is extraas® ook uitermate geschikt voor thuisonderwijs. Je kan via onderstaande oranje knop inschrijven en kiezen voor een of meer van de modules Rekenen, Taal en Oefentoetsen. Als consument heb je na inschrijving recht op 14 dagen bedenktijd. Tijd genoeg om te ervaren hoe extraas® jouw kind motiveert en inspireert.

beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
extraas superman cartoon