een leerling gebogen over zijn eindtoets

rekentoetsen en taaltoetsen oefenen

rekentoets oefenen

Bij extraas® l kun je een rekentoets oefenen op elk niveau. Of je nu op de basisschool zit, het voortgezet onderwijs, het middelbaar of hoger beroepsonderwijs, voor ieder bieden wij passende rekentoetsen aan.

Wist je dat je oor het gericht oefenen van een rekentoets op extraas® je gemiddeld 8% hoger scoren op je eindtoets? En dat heeft veel impact: voor basisschoolleerlingen in groep 8 kan een rekentoets oefenen zo het verschil maken tussen bijvoorbeeld mavo- of havoadvies, of tussen havo en vwo.

Bij extraas® kun je de volgende rekentoetsen oefenen:

toegang tot alle rekentoetsen

groep 3
cito
iep
groep 4
cito
iep
groep 5
cito
iep
groep 6
cito
iep
groep 7
cito
iep
groep 8 / 1F
cito
iep
route8
amn
dia
nio
2AER vmbo-BB
2A vmbo-BB
2ER vmbo
2F vmbo mbo-3
3ER havo vwo
3F havo vwo hbo
3F Wiscat Pabo hbo
oefenen kan toetsscore 8% verhogen
logo’s van de universiteit van amsterdam en dagblad nrc

bericht uit het NRC van 01-02-2013

Kinderen kunnen door oefenen aanzienlijk hoger scoren op de Cito-toets. Oefenen kan het verschil maken tussen mavo- of havo-advies, of tussen havo en vwo. Dat zegt arbeids-en organisatiepsycholoog Jan te Nijenhuis van de Universiteit van Amsterdam in NRC Handelsblad. Volgens het Cito zelf heeft oefenen "geen enkele zin", maar dat is alleen van toepassing op het feit dat je het IQ van een persoon niet kan verhogen. Maar je kan met een goede reken-, taal-en oefentoetsen wel de vaardigheden verbeteren. En daardoor haalt de kandidaat een hogere score, die ook echt bij de persoon past.

Met training kan de score op een IQ-test gemiddeld 8 punten hoger uitvallen; de standaard is 100. Dat betekent een 8% verbetering en dat is heel erg veel. Dat geldt ook voor de Cito-toets, feitelijk een IQ-toets zegt Te Nijenhuis. Een verhoging van gemiddeld 8 punten per 100, dus 8%, is ook de limiet van de prestatieverbetering, zegt hij. Heel veel oefenen voegt daar niet meer aan toe.

Rekenexamen oefenen alle niveaus

pictogram dat een toetsformulier toont met een voldoende score

Wil je een rekenexamen oefenen? Dan ben je bij extraas® aan het juiste adres. Met behulp van onze rekentoetsen ben je goed voorbereid op je rekenexamen. Een basisschool kan tegenwoordig kiezen uit diverse aanbieders voor het afnemen van de eindtoets in groep 8. De eindtoets bevat alleen rekenen en taal. Welke gebruikt jouw basisschool: de CITO-toets, de DIA toets, de IEP toets, de Route8 toets of de AMN toets?

Op extraas® kan je je op ieder rekenexamen voorbereiden. Je kunt namelijk ook een rekenexamen oefenen voor het voortgezet onderwijs. Dit rekenexamen heet ook wel de VO-rekentoets. Je kunt je voorbereiden op dit rekenexamen door de rekentoets 2f en rekentoets 3f te oefenen.

Daarnaast bestaat er ook nog de Pabo-rekentoets. Deze rekentoets staat ook wel bekend als de Wiscat-rekentoets. Deze rekentoets is verplicht om te behalen in het eerste jaar van de Pabo. Ook op dat niveau is extraas® een echt hulpmiddel.

taaltoets oefenen

Basisscholen zijn vrij om te bepalen welk leerlingvolgsysteem (LVS) zij gebruiken. Met het LVS kunnen leerlingen, maar ook scholen met elkaar vergeleken worden. De resultaten van de taaltoetsen en rekentoetsen worden geregistreed in het LVS. Vaak is dat elk half jaar. Deze toetsen bestaan uit een taaltoets en een rekentoets.

Voor kinderen is het prettig als zij vooraf al kunnen wennen aan de wijze van vraagstellen en antwoorden. Daarom is extraas® ontwikkeld. Leerlingen van de basisschool van groep 3 tot en met 8 kunnen op extraas® oefenen voor de toetsen.

Veel ouders denken dat de eindtoets in groep 8 het belangrijkste is voor het schooladvies voortgezet onderwijs. Echter, het schooladvies wordt voor 1 maart bepaald door twee leerkrachten. Zij kijken naar de resultaten van groep 6, 7 en 8, maar ook naar persoonljke eigenschappen als gedrag, inzet, motiviate en doorzettingsvermogen.

Ook in het voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen mbo en hbo worden taaltoetsen afgenomen. Ook voor die taaltoetsen kan je oefenen bij extraas®:

toegang tot alle taaltoetsen

groep 3
cito
iep
groep 4
cito
iep
groep 5
cito
iep
groep 6
cito
iep
groep 7
cito
iep
groep 8 / 1F
cito
iep
route8
amn
dia
nio
2F vmbo mbo 1-2-3
3F mbo-4 havo vwo hbo
verlies geen tijd en geld

Zowel CITO als NIO zijn commerciële bedrijven, die liever willen dat een kind niet oefent voor hun toetsen. Dat is vreemd, want op school wordt je immers ook voorbereid op de toetsen. De belangrijkste reden is dat de norm – dus hoeveel punten krijg je voor je goede antwoorden – gebaseerd zijn op een grote groep leerlingen die ‘onvoorbereid’ de toets heeft gemaakt. Daarmee onderschrijft men indirect dat het oefenen van toetsen een hogere uitslag zal geven voor het kind.

Niet voorbereid aan de toets beginnen, kan betekenen dat je het pad naar vmbo inslaat, waar je havo had kunnen bereiken. Of havo, waar dat vwo had kunnen zijn…

een kennisgat van 30% dichten

Het grote voordeel van oefenen voor de tussentijdse en eindtoets is dat je gaten in je kennis kan dichten. Haalde je bijvoorbeeld gemiddeld een 7 voor rekenen of taal, betekent dit dat je 30% van de leerstof niet beheerst. Dat gat van 30% kan je deels of misschien wel helemaal teniet doen met de leermodules rekenen, taal of de oefentoetsen van extraas® indien je op tijd begint en er energie in stopt.

naar welke opleidingen kun je na het voortgezet onderwijs? Een overzicht van voortgezet onderwijs en de doorstroom naar vervolgopleidingen.
beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
Snel naar:
extraas superman cartoon