extraas ouder helpt kind klimmen naar de top van succes met rekenen en taal

de cito eindtoets niveautoets n

eindtoets niveautoets n

een leerling zwoegt te midden van zijn klas aan de basistoets of niveautoets

Naast de bestaande CITO standaardtoets ‘Basis’ of Eindtoets B is er een gemakkelijkere versie voor leerlingen die minder sterk zijn in taal en rekenen, genaamd ‘Niveau’, Eindtoets N. Het is waarschijnlijk dat die kinderen naar het lager beroepsonderwijs gaan: brugklastype basisberoepsgerichte leerweg (BB) of kaderberoepsgerichte leerweg (KB). Zij kunnen beter met hun handen overweg dan met rekenen en taal. Bij de toetsen van het Cito Volgsysteem vallen hun scores vaak in de laagste twee niveaus.
Scholen laten ongeveer 1 op de 4 leerlingen (25%) de Niveautoets maken.

eindtoets n overlapt b

Loesje zegt: Door de Citotoets dacht ik even dat ’t leven uit 550 punten bestond

Een kwart van de opgaven komt terug in beide, de rest is anders. Omdat de Eindtoetsen B en N elkaar deels overlappen, scoort iedere leerling op dezelfde schaal en kan met beide niveaus dezelfde typen vervolgonderwijs worden geadviseerd. Allebei de toetsen, B en N, geven een score op dezelfde ‘schaal’ van 501 tot 550.

Een leerling die de ‘makkelijke’ toets maakt kan volgens het Cito best alsnog bijvoorbeeld een havoadvies krijgen, maar daar moet hij of zij wel meer vragen goed hebben dan degenen die de moeilijkere Eindtoets Basis afleggen.

oefenen helpt

oefenen voor de eindtoets maakt blije kinderen

De niveautoets is op een lager niveau geschreven, waardoor het kind minder moeite heeft met het begrijpen van de opgave. Daardoor zal het kind merken dat het veel meer vragen weet. Dat is goed voor het zelfvertrouwen.
Wat ook bewezen goed werkt is om goed voorbereid aan de eindtoets N te beginnen. Je kan tot 8% betere resultaten halen door goed te oefenen. Dat kan via de modules rekenen, taal en oefentoetsen van extraas®. Jouw kind kan kiezen welke onderwerpen van rekenen en taal extra aandacht nodig hebben. Hoe heerlijk is het als je kind blij is en snapt hoe het zit en vragen goed kan beantwoorden?

beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
extraas superman cartoon