Afbeelding met kinderen voor de groepslicentie van extraas.nl. Copyright extraas®. Nederlandse taal, rekenenn en oefentoetsen voor groep 3 t/m 8, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo, pabo

licentie voor commerciële partijen

extraas® licentie voor groepen cursisten

Voor commerciële partijen zoals zelfstandig gevestigd remedial teachers, bijlesbureaus, kinderopvang, huiswerkbegeleiders, bso etc. is er de groepslicentie voor € 250,00 per jaar. Dat is tot 8 cursisten. Elke extra ingevoerde cursist kost € 25,00 per jaar.

Accounts voor de coördinator (beheerder) en eventuele subcoördinators zijn gratis.

De toegang voor elke cursist is altijd 12 maanden vanaf het moment dat een cursist is ingeschreven.

Elke cursist heeft toegang tot alle vier modules: rekenen, taal, oefentoetsen rekenen en oefentoetsen taal en voor alle leerniveaus.

TICKEN (extraas.nl) is geregistreerd in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO) en is vrijgesteld van btw.

toegang tot rekenen, taal en oefentoetsen

extraas® is het meest complete online leermiddel voor rekenen en taal en bevat tevens toetsen voor rekenen en taal van de basisschool (groep 3 t/m 8), voortgezet onderwijs, mbo en hbo. De modules rekenen en taal bevatten alle onderdelen uit de officiële leerlijnen van het onderwijs op niveaus 1F, 2F en 3F. Dat is dus vanaf groep 3 in het basisonderwijs tot en met het hbo.
Na elke vraag wordt het antwoord direct beoordeeld. Zo ziet de deelnemer waarom een antwoord goed of fout is.

Direct nadat je een cursist/deelnemer invoert, ontvangt deze de inloggegevens per e-mail en kan direct beginnen. Vanaf elke computer of tablet met een internetverbinding.
Als (sub)coördinator kun je de resultaten en van elke deelnemer inzien. Via de foutenrapportage zie je de verbeterpunten.

facturering

Er wordt een factuur voor de groepslicentie opgemaakt op basis van het opgegeven aantal cursisten met een minimum van acht cursisten. De factuur heeft een betaaltermijn van 14 dagen.

Voor het einde van het licentiejaar vindt er een finale afrekening plaats op basis van het werkelijke aantal cursisten dat is ingeschreven. Dat kan een teruggave of extra betaling zijn, afhankelijk van het meer/minder aantal ingeschreven cursisten.

De licentieovereenkomst is per 12 maanden en eindigt automatisch. Voor het verstrijken van de licentieovereenkomst ontvangt de beheerder per e-mail de vraag of men wil verlengen met een jaar of wil stoppen.

Bestel nu en je kunt direct beginnen met extraas.nl.

een meisje toont haar computer waarmee ze rekenen en taal kan oefenen via extraas.nl
beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
extraas superman cartoon