Richtingwijzer met twee keuzes: schooladvies en eindadvies

schooladvies en eindadvies in groep 8

Het is voor alle kinderen in groep 8 – en hun ouders – het spannendste moment op de basisschool: de eindtoets. Vroeger heette die de ‘citotoets’. Sinds een aantal jaar wordt die tussen half april en half mei afgenomen. De eindtoets is nu een ‘second opinion’ bij het schooladvies: scoort een kind hoger dan het schooladvies, dan is de school wettelijk verplicht het schooladvies te heroverwegen en eventueel naar boven bijstellen. Naar beneden bijstellen mag niet. Een goede score is dus van belang…

februari: schooladvies

De basisschool geeft een schooladvies voor elke leerling als toekomstig brugklasser. Dat gebeurt op basis van de schoolresultaten van vooral de laatste schooljaren middels het LVS (leerlingvolgsysteem), aanleg en talenten van een leerling, leerprestaties, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling. Deze gegevens plus het schooladvies en het resultaat van de verplichte eindtoets in groep 8 komen in het OKR (onderwijskundig rapport) dat de volgende school ontvangt. Scholen zijn wettelijk verplicht om ouders actief te informeren over de inhoud van dit rapport.

OKR

In het onderwijskundig rapport (OKR) staan naast de leerresultanten ook gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag, ontvangen begeleiding op school en verzuimgegevens.

Staat er in het OKR iets waar je het niet mee eens bent? Ga het gesprek met de school aan. Je kunt sommige gegevens laten wijzigen of verwijderen als deze aantoonbaar onjuist zijn. Informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van de leerling kun je niet laten verwijderen, maar je mag altijd jouw mening toevoegen aan het OKR.

april: eindtoets groep 8

Alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs moeten de eindtoets rekenen en taal maken. Daarmee wordt het niveau van elk kind getest. De eindtoets vindt tussen 15 april en 15 mei plaats. Scholen hebben de keuze uit vijf mogelijke eindtoetsen: Cito-toets (Centrale Eindtoets), IEP-toets, Route8-toets, DIA-toets en AMN-toets.

De uitslag van de eindtoets groep 8 geeft een objectief toetsadvies over een van de zes niveaus van het voortgezet onderwijs dat de leerling als brugklasser aan zou moeten kunnen.

een overzicht van de zes mogelijke toetsadviezen: 1. pro - vmbo bb 2. vmbo gl-tl - havo 3. vmbo bb – kb 4. havo – vwo 5. vmbo kb - gl -tl en 6. Vwo.

schooladvies wijzigen

Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan het schooladvies, dan verandert er niets. Het schooladvies wordt niet naar beneden aangepast.

Als jouw kind de eindtoets van groep 8 beter heeft gemaakt dan het schooladvies, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. In overleg met jou als ouder/verzorger en jouw kind kan het worden aangepast, ook als het om een ‘half’ schoolniveau gaat. Een havoadvies kan bijvoorbeeld een havo/vwo-advies worden.

1 op 12: schooladvies omhoog

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat jaarlijks een op de twaalf (8%) van de schooladviezen verandert.

Volgens het ministerie van Onderwijs wijkt jaarlijks een op de drie (34%) van de adviezen af van de eindtoets. In bijna een kwart (23%) van die gevallen wordt het advies bijgesteld. Met dit definitieve schooladvies heeft een leerling wettelijk recht op een middelbare school van het hogere schooltype.

oefenen verhoogt de citoscore

“Kinderen kunnen door oefenen aanzienlijk hoger scoren op de Cito-toets (of andere eindtoets). Oefenen kan het verschil maken tussen mavo- of havoadvies, of tussen havo en vwo.” Dat zegt arbeids- en organisatiepsycholoog Jan te Nijenhuis van de Universiteit van Amsterdam in NRC Handelsblad (1 feb. ’13).

“Met training kan de score op een IQ-test gemiddeld 8 punten hoger uitvallen; de standaard is 100. Dat betekent een 8% verbetering en dat is heel erg veel. Dat geldt ook voor de Cito-toets, feitelijk een IQ-toets”, zegt Te Nijenhuis. “Een verhoging van gemiddeld 8 punten per 100, dus 8%, is ook de limiet van de prestatieverbetering”, zegt hij.

Je kind kan oefenen voor de eindtoets op extraas.nl in de module ‘toetstraining’. Binnen die module kan er gekozen worden voor ‘rekenen’ of ‘taal’, net als bij de echte eindtoets. De vragen zijn vergelijkbaar en op hetzelfde niveau als de echte eindtoets. Direct na elke vraag weet de leerling of het antwoord goed was. Ook wordt het antwoord uitgelegd. Daarnaast kan jouw kind wennen aan de manier van vraagstelling. Via onderstaande oranje knop kan je naar de webshop en je kiezen hoe lang je toegang wilt tot alle eindtoetsen. Succes, ga ervoor!

februari 2024: eindtoets wordt doorstroomtoets

De huidige eindtoets wordt vanaf 2024 de ‘doorstroomtoets'. Die wordt dan drie maanden eerder dan de huidige eindtoets afgenomen: al in februari. Dat is vlak nadat de basisschool een voorlopig schooladvies heeft gegeven aan elke groep 8 leerling. Net als de eindtoets van nu, kan de doorstroomtoets leiden tot een hoger definitief schooladvies.

Ook komt er één aanmeldmoment voor de middelbare school: de week voor 1 april.

De Eerste Kamer heeft met de wijzigingen ingestemd. Ze moeten leiden tot meer kansengelijkheid bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs.

Het idee is dat leerlingen die van hun basisschool een te lage beoordeling krijgen, via de toets alsnog naar een hoger schooltype kunnen. Doordat aanmelding voor de middelbare school pas na de doorstroomtoets ligt, kunnen leerlingen ook niet geweigerd worden wegens een te late aanmelding.

De huidige eindtoets wordt afgenomen tussen 15 april en 15 mei. Dat wordt dus vanaf 2024 februari. In een verder verleden was dat ook al zo, maar dat werd veranderd omdat de ervaring was dat op veel scholen na de toets in februari nauwelijks nog serieus onderwijs werd gegeven. We zijn benieuwd hoe scholen daar vanaf 2024 dan weer mee omgaan.

direct bestellen?
bekend van tv
Stap 1:
Maak je keuze
Stap 2:
Persoonlijke gegevens
Stap 3:
Betaalwijze
Met extraas® kan je snel beter worden in rekenen en taal op elk leerniveau: basisschool, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.
Met extraas® kan je hoger te scoren bij elke rekentoets, taaltoets, citotoets, ieptoets, diatoets, amntoets, nio-toets en wiscat-pabo-toets.
Inschrijven?

Stap 1. Kies eerst één van de zes (voordeel) pakketten.

Stap 2. Klik daarna op de gewenste toegangstijd. Daardoor wordt de juiste knop 'kopen' oranje.

TICKEN is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
en is daardoor een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn en is vrijgesteld van btw.
  • 14 dagen bedenktijd
  • “Uitstekend”
  • Erkende onderwijsinstelling
  • Veilig online betalen

Wij zijn een erkende onderwijsinstelling: de vermelde prijzen zijn daarom vrijgesteld van btw. Er zijn geen verborgen kosten. Mocht je nog twijfelen. Maak je keuze, bestel en je kan direct starten met de leukste manier van rekenen, taal en oefentoetsen.

Niet tevreden? Zolang je nog niet of nauwelijks gestart bent met de online cursus en/of proefexamens, heb je 14 dagen herroepingsrecht (bedenktijd). Laat het ons weten en binnen 1 werkdag betalen we het aankoopbedrag terug.

Nadat je je keuze hebt gemaakt, vragen we eerst je persoonsgegevens. Daarna kun je je betaalkeuze maken: beveiligd betalen middels iDEAL, credit card of Paypal. De vermelde prijzen zijn inclusief btw en er zijn geen verborgen kosten. Daar hebben wij zelf ook een hekel aan.

Geen automatische verlenging
Ook wordt er na afloop van de abonnementsperiode niet stilzwijgend verlengd. Wij zullen je netjes per e-mail vragen of je wilt verlengen. Wij respecteren je privacy en zorgen dat je persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. Zie ook Privacy.

beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
extraas superman cartoon