Leerlingen van groep 7 doen de entreetoets en op het raam wordt om stilte gevraagd.

entreetoets / citotoets groep 7

entreetoets groep 7 oefenen

De entreetoets groep 7 is een citotoets en wordt gebruikt om de school inzicht te geven wat een leerling wel of nog niet voldoende beheerst op het gebied van rekenen en taal. Ook wordt deze citotoets gebruikt als basis voor bepalen van het middelbare schooladvies en als voorbereiding op de groep 8 eindtoets. Die groep 8 eindtoets, zoals bijvoorbeeld de citotoets, ieptoets en route8-toets, wordt tegenwoordig pas in april afgenomen. Omdat die eindtoets in groep 8 niet meetelt voor het schooladvies dat de school al geeft voor 1 maart, is het gewicht van de entreetoets groep 7 toegenomen. De entreetoets groep 7 is dus van heel groot belang voor het schooladvies. Dat schooladvies wordt overigens ook bepaald door de resultaten van de citotoetsen in de voorgaande leerjaren, de werkhouding, motivatie en gedrag in de voorgaande schooljaren.

de waarde van de entreetoets groep 7

De entreetoets groep 7 is niet alleen belangrijk voor de school, maar vooral voor de leerling, jouw kind. De entreetoets van groep 7 is een graadmeter: wat zijn de sterke punten voor rekenen en taal en welke onderdelen worden minder goed of niet beheerst? Welke kinderen hebben extra aandacht nodig?

Het resultaat van de entreetoets groep 7 wordt verwerkt in het leerlingvolgsysteem (LVS). Dat is verplicht voor basisscholen. De vorderingen en resultaten van jouw kind worden hier bijgehouden, maar ook van de groep van jouw kind en van de school. Dit gebeurt in ieder geval voor taal en rekenen. Op deze manier kunnen verschillende scholen en hun leerlingen qua prestaties met elkaar vergeleken worden. En dat vindt de minister van Onderwijs dan weer belangrijk.

Maar het belangrijkste van de entreetoets groep 7 is de waarde voor het middelbare schooladvies.

wat toetst de entreetoets groep 7?

De entreetoets groep 7 bevat 180 vragen over rekenen, lezen en taalverzorging.

rekenen-wiskunde lezen taalverzorging

getallen

meten en meetkunde

verbanden

verhoudingen

begrijpend lezen

opzoeken

samenvatten

spelling werkwoorden

spelling niet-werkwoorden

interpunctie

grammatica

Hieronder tref je enkele voorbeelden van het onderdeel 'taalverzorging'.

citotoets entreetoets groep 7werkwoorden voorbeeld
citotoets entreetoets groep 7 niet-werkwoorden voorbeeld
 citotoets entreetoets groep 7 interpunctie leestekens voorbeeld
citotoets entreetoets groep 7 grammatica voorbeeld

Lezen

Als kinderen op jonge leeftijd worden voorgelezen uit een leuk boek, is de kans groter dat deze kinderen zelf ook gaan lezen als zij ouder zijn. Via voorlezen en zelf lezen neemt de woordenschat sterk toe. Tijdens het (voor)lezen hoort het kind nieuwe woorden en structuren, wat op latere leeftijd stimuleert om actief met taal aan de slag te gaan.

Stimuleer je je kind om boeken te lezen, dan geeft dat een grote voorsprong op andere klasgenoten, die geen boeken lezen. En daardoor kan jouw kind weer beter scoren op de citotoetsen van groep 6, 7 en 8.

Meer boeken in huis, hogere opleidingskansen

Onderzoek van de Oxford University stelt dat 16-jarigen die regelmatig en graag lezen later vaker een baan met meer verantwoordelijkheden krijgen. Opvallend is ook dat kinderen die opgroeien in een huis met meer dan 500 boeken vaker een universitaire opleiding volgen dan zij die opgroeien in een boekarme omgeving, zo blijkt uit een studie van University of Nevada.

Hogere concentratie, rijkere taal

Naast een goede leesvaardigheid helpt lezen ook om ons concentratievermogen te trainen. Neurologische studies van o.a. Stanford University concluderen: tijdens lezen zetten de hersenen de gelezen tekst om in betekenis, informatie en beelden. Dat vereist concentratie. Doe je dit regelmatig, dan train je je hersenen op concentreren. Daardoor kun je ook andere taken geconcentreerder uitvoeren. Dat effect op concentratievermogen is zelfs aanwezig bij baby's en peuters die worden voorgelezen.

entreetoets groep 7: wanneer?

De entreetoets groep 7 wordt in het voorjaar afgenomen. Meestal in de periode april-juni. Veel scholen kiezen voor het moment net voor of na de meivakantie. Andere scholen nemen de entreetoets groep 7 pas af aan het begin van groep 8, in september.

De taken voor rekenen en taal worden verdeeld over twee of drie dagdelen. Elke keer is een leerling ongeveer 45 minuten bezig.

De entreetoets van Cito is een vaardigheidstoets: sommige vragen worden overstijgend aangeboden. Dat zijn extra moeilijke vragen op een hoger niveau zijn. Zo kan er bepaald worden tot welke hoogte de vaardigheid van de leerling gaat. Ook wordt de leerstof in andere situaties toegepast. Zo wordt getoetst of het kind de rekenen taalvaardigheden echt beheerst en in welke mate.

bovenaanzicht op een entreetoets 7 citotoets: een leerling vult het antwoordformulier in. Foto extraas.nl.

entreetoets groep 7: de uitslag

De antwoorden van de entreetoets groep 7 van elke leerling worden naar Cito gestuurd, het bedrijf achter deze toets en het LVS. Leerlingen ontvangen de uitslag of citoscore drie weken na de entreetoets in de vorm van een leerlingprofiel.

In het leerlingprofiel staan scores op het gebied van taal, rekenen. De scores bestaan uit het aantal gemaakte opgaven, het aantal goed, percentielen en Romeinse cijfers.

Hieronder tref je een voorbeeld van zo'n leerlingprofiel.

een voorbeeld van een leerlingprofiel op basis van een citotoets. In het leerlingprofiel staan scores op het gebied van taal, rekenen. De scores bestaan uit het aantal gemaakte opgaven, het aantal goed, percentielen en Romeinse cijfers die het verwachte middelbarre schoolniveau weergeven.

romeinse cijfers en hun betekenis

Aan de rechterkant van het leerlingprofiel staan Romeinse cijfers die aangeven wat het niveau is van de leerling. De Romeinse cijfers geven een indicatie van het mogelijke schooladvies voor de middelbarre school. Zie tabel ‘middelbare school indicatie’.

Door middel van sterretjes wordt aangegeven welk van de Romeinse cijfers op de leerling van toepassing is. Cito geeft de volgende betekenis voor de Romeinse cijfers:

V = ver onder het gemiddelde; IV = onder het gemiddelde; III = gemiddeld; II = boven het gemiddelde; I = ver boven het gemiddelde.

In de praktijk wordt als vuistregel gehanteerd dat de Romeinse cijfers globaal overeenkomen met de volgende niveaus: V: vmbo-b (of lager), IV: vmbo-k, III: vmbo-t, II: havo, I: vwo.

percentiel

Het percentiel van de totale entreetoets staat bovenaan het leerlingprofiel in de vierde kolom. Het percentiel drukt uit hoe de leerling heeft gescoord ten opzichte van alle andere leerlingen, die in Nederland in dat schooljaar de entreetoets hebben gedaan.

Het percentiel geeft aan hoeveel procent van de leerlingen evenveel of minder vragen goed heeft beantwoord.

Een voorbeeld

Als het percentiel 70 is, maakt de leerling deel uit van 70% van alle leerlingen die de citotoets net zo goed of slechter heeft gemaakt. Dat betekent dat 30% van de leerlingen in Nederland de toets beter gemaakt.

Het vermelde referentieniveau 1F is basisschoolniveau en 2F is het streefniveau: het niveau dat je van elke Nederlander mag verwachten dat hij/zij beheerst.

citoscore: een uitleg
overzicht van de citoscoretabellen in Romeinse cijfers I, II, III, IV en A, B, C, D en hun betekenis en middelbare schoolniveau - copyright extraas.nl

A-E normering versus I-V normering

Cito kan bepalen in welke groep A-E dan wel I-V een leerling zit. Dat kan op basis van vergelijking van de citoscores van heel veel leerlingen in Nederland die citotoetsen maken. Een van die toetsen is de entreetoets van groep 7.

De A-E normering en de I-V normering van citotoetsen hebben een verschillende indeling wat betreft de percentages. Scholen mogen zelf kiezen welke normering zij willen gebruiken. De meeste scholen kiezen echter de Romeinse cijfernormering.

In bovenstaande tabel ‘middelbare schoolindicatie’ staan de beide normeringen naast elkaar.

Bij de Romeinse cijfernormering zijn alle getoetste leerling in vijf gelijke delen verdeeld. Groep III is echt de groep met ‘gemiddelde leerlingen’.

De A-E is de verdeling eigenlijk in vier vakken van 25%, waarvan de onderste weer is onderverdeeld in D en E. Het nadeel van de A-E normering is dat je geen groep hebt met leerlingen die ‘gemiddeld’ scoren.

De citoscore is een richtlijn bij het advies dat de school geeft aan de ouders. Maar ondanks de score kan de school ook een ander advies geven.

Inzage en correctie leerlinggegevens

Als ouder heb je het recht om de gegevens over jouw kind in te zien (inzagerecht). In verband met de privacywetgeving gaat dit wel volgens een vast protocol. Maak hiervoor een afspraak met de school. Terwijl je de gegevens inziet, blijft iemand van de school aanwezig. Als ouder heeft je ook correctierecht. Je kunt de school vragen verkeerde gegevens in het leerlingdossier van jouw kind te verbeteren of te verwijderen. Dat betreft uiteraard niet de citoscores, maar persoonlijke gegevens.

toegang tot entreetoets groep 7 en meer

Buiten de schooltijd kun je je kind goed voorbereiden op de belangrijke cito entreetoets van groep 7. Schrijf je kind in op extraas.nl voor het onderdeel 'oefentoetsen' en kies de periode dat je toegang wilt. Dat kan al vanaf 1 maand.

Vervolgens kan je kind op extraas.nl volop vragen van de entreetoetsen van groep 7 oefenen. Nog te lastig: je hebt ook toegang tot de toetsen van lagere groepen. Te makkelijk: je hebt ook toegang tot de toetsen van groep 8 en hoger.

groep 3
cito
iep
route8
amn
dia
groep 4
cito
iep
route8
amn
dia
groep 5
cito
iep
route8
amn
dia
groep 6
cito
iep
route8
amn
dia
groep 7
cito
iep
route8
amn
dia
groep 8
cito
iep
route8
amn
dia
doe
nio / nscct
2AER vmbo-BB
2A vmbo-BB
2ER vmbo
2F vmbo mbo-3
3ER havo vwo
3F mbo-4 havo vwo hbo
3F Wiscat Pabo hbo

direct bestellen?

bekend van tv
Stap 1:
Maak je keuze
Stap 2:
Persoonlijke gegevens
Stap 3:
Betaalwijze
Met extraas® kan je snel beter worden in rekenen en taal op elk leerniveau: basisschool, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.
Met extraas® kan je hoger te scoren bij elke rekentoets, taaltoets, citotoets, ieptoets, diatoets, amntoets, nio-toets en wiscat-pabo-toets.
Inschrijven?

Stap 1. Kies eerst één van de zes (voordeel) pakketten.

Stap 2. Klik daarna op de gewenste toegangstijd. Daardoor wordt de juiste knop 'kopen' oranje.

TICKEN is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
en is daardoor een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn en is vrijgesteld van btw.
  • 14 dagen bedenktijd
  • “Uitstekend”
  • Erkende onderwijsinstelling
  • Veilig online betalen

Ontdek de voordelen van leren bij een erkende onderwijsinstelling! Bij ons zijn de prijzen vrijgesteld van btw, waardoor je voordelig uit bent. Kies je cursus, plaats je bestelling en start direct met de leukste manier van rekenen, taal leren en oefentoetsen doen!

Twijfel je nog? Geen zorgen! Als je nog niet of nauwelijks begonnen bent met de online cursus en/of proefexamens, kun je gebruikmaken van 14 dagen herroepingsrecht. Laat het ons simpelweg weten via extraas.nl/opzeggen en we geven binnen één werkdag opdracht dat jouw betaalde bedrag wordt teruggestort.

Zodra je je keuze hebt gemaakt, vragen we enkele persoonsgegevens. Daarna is het tijd om veilig te betalen via iDEAL, creditcard of PayPal, zonder verborgen kosten. Wij houden daar net zomin van als jij!

Geen automatische verlenging
Ook wordt er na afloop van de abonnementsperiode niet stilzwijgend verlengd. Wij zullen je netjes per e-mail vragen of je wilt verlengen. Wij respecteren je privacy en zorgen dat je persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. Zie ook Privacy.

beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
extraas superman cartoon