Een voorbeeld van een 3F rekentoets oftewel 3F rekenexamen opgave met Extraas Man.

3F rekentoets

referentieniveau 3F

Het rekenen referentieniveau 3F is voor mbo-4 TL (Theoretische Leergang), havo en vwo. Voorlopig heeft de overheid de verplichte VO-rekentoets in het voortgezet onderwijs uitgesteld. Het vak 'rekenen' moet nu in het vak wiskunde worden ondergebracht. Voor leerlingen zonder wiskunde moet de school zelf een rekentoets opstellen.

Er was ook een rekentoets op 2F-niveau en een rekentoets 3ER voor 3F leerlingen met ernstige rekenproblemen. En er is een 3S rekentoets voor vwo’ers die juist weer meer aankunnen.

Op deze pagina vind je alle relevante informatie over de 3F rekentoets.

een overzicht van de rekenen referentieniveaus 1F, 2F en 3F per onderwijstype

de 3F rekentoets

De digitale rekentoetsen 3F en 3S bevatten twee onderdelen, waarbij je kladpapier en een niet digitaal woordenboek mag gebruiken.

  • - het eerste deel met ongeveer 18 vragen: zonder de rekenmachine;
  • - het tweede deel, circa 27 van de 45 vragen, opdrachten waarbij de digitale rekenmachine wel beschikbaar is.

Het is niet mogelijk om tussen deze onderdelen heen en weer te bladeren. Binnen hetzelfde onderdeel kan je echter wel terug naar eerdere vragen.

Bij bijna alle opgaven moet je het antwoord invoeren. De overige vragen zijn meerkeuzeopgaven, waarbij je het juiste antwoord moet aanklikken.

Een vraag die je niet beantwoord, wordt fout gerekend.

de 3F rekentoets-onderdelen

30% Getallen zoals breuken, positieve en negatieve getallen, procenten, machtsverheffen (niet alleen kwadraat), worteltrekken en formules. In het rekenexamen 3F wordt kennis van de volgorde van bewerkingen getoetst in contextopgaven en berekeningen met haakjes.

30% Verhoudingen, zoals schaalgrootte en reeksen.

20% Meten en meetkunde: de grootheden lengte en omtrekken, oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur, snelheid en geheugenomvang (byte, kb, …). Het omrekenen standaardmaat naar afgeleide maten (bijv. m2, are, hectare; liter, kuub, hectoliter).

20% Verbanden: grafieken en diagrammen, rekenkundig gemiddelde en formules met betekenisvolle variabelen.

3S rekentoets voor vwo

Voor leerlingen in vwo-5- en vwo-6 die meer aankunnen dan de rekentoets 3F, is er een vrijwillige 3S-rekentoets. De rekentoets 3S onderscheidt zich van de rekentoets 3F door complexere contextloze opgaven en minder opgaven met de rekenmachine

De 3S rekentoets kan naast de 3F-rekentoets worden gemaakt binnen dezelfde periode. Een leerling kan niet alleen de rekentoets 3S afleggen, maar moet ook altijd de rekentoets 3F afleggen. Voor de deelnemende vwo-leerlingen is de pilot-rekentoets 3S een extra kans. De rekentoets 3S heeft geen consequenties voor de doorstroom naar het hoger onderwijs.

3ER: ernstige rekenproblemen

Een leerling met ernstige rekenproblemen (‘ER’) - zoals dyscalculie - kan in aanmerking komen voor de 3ER-rekentoets.

De rekentoets ER is niet gemakkelijker, maar wel beter te maken als een leerling ernstige problemen met rekenen heeft. Er worden hulpmiddelen toegestaan die ervoor zorgen dat de leerling minder hinder heeft van zijn beperking: een eigen rekenmachine in eenvoudige uitvoering en de aanvullende rekenkaart. Er is ook een standaardkaart, die gebruikt mag worden door de leerling met een dyscalculieverklaring en door de leerling die de 3ER-rekentoets maakt.

oefenen voor de 3F rekentoets?

Je kan je optimaal en heel snel voorbereiden op de 3F rekentoets via extraas®. Je oefent vragen die vergelijkbaar zijn met de echte rekentoets zoals opgesteld onder toezicht van het College voor Toetsen en Examens. Na beantwoording van elke vraag krijg je direct te zien of jouw antwoord goed of fout is. Ook krijg je een duidelijk uitleg, want je wilt immers leren van jouw eventuele fouten. Zo kan je alle rekenonderwerpen beter begrijpen en kan je een beter cijfer voor je rekentoets halen.

Overigens kan je kiezen voor het onderdeel naar wens: met of zonder rekenmachine, en op elk gewenst niveau.

Schrijf je nu in en je kan direct beginnen.

Via onderstaande oranje knop ga je naar de webshop en kan je kiezen hoe lang je toegang nodig wilt tot alle rekentoetsen. Succes, ga ervoor!

beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
extraas superman cartoon