een hand met een potlood die antwoorden aankruist.

de rekentoets in het voortgezet onderwijs

een overzicht van de rekenreferentieniveaus per onderwijstype: 1F = PO, 2F = vmbo-1, -2 en -3 en 3F = vmbo- 4, havo en vwo.

de vo-rekentoets op niveau

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt rekenen ondergebracht bij het vak wiskunde. Binnen wiskunde wordt het rekenniveau getoetst. Leerlingen zonder wiskunde krijgen nog wel een aparte rekentoets, maar het cijfer telt dan niet mee voor het eindexamen.
De VO-rekentoets of ‘rekenexamen’ is samengesteld op basis van de referentieniveaus van de Rijksoverheid. Voor rekenen zijn dat 1F, 2F en 3F. Zie het overzicht rechts.
Voor leerlingen van het vmbo, mbo, havo en vwo met ernstige rekenproblemen of dyscalculie is er een aangepaste rekentoets, de ER rekentoets. Wie het vmbo BB volgt en het 2F-niveau niet haalbaar is, ie er de 2A-toets.

wanneer is de vo-rekentoets?

De school bepaalt wanneer je de rekentoets kunt maken. Er zijn drie afnameperiodes in een schooljaar. Je moet in elk geval één kans gebruiken in het voorlaatste schooljaar.

vmbo- of havodiploma en rekenen

Leerlingen op het vmbo en de havo moeten een rekentoets maken. De toets telt nog niet mee voor het halen van het diploma. Wel komt het resultaat op de cijferlijst te staan.

hoeveel vo-rekentoets kansen?

In totaal heb je vier kansen voor de vo-rekentoets. Per schooljaar kun je maximaal drie kansen gebruiken . De kansen die je nog niet in het voorlaatste schooljaar hebt gebruikt, mag je in het eindexamenjaar doen.

de vo-rekentoets en het vwo-diploma

De rekentoets wordt wel afgenomen maar telt niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. In de toekomst zal de VO-rekentest meetellen voor het behalen van een diploma in het vmbo, havo, vwo en mbo.

de vo-rekentoets: aantal vragen en tijd

tabel: 45 opgaven met 2ER 90 minuten en 3ER 120 minuten

de vo-rekentoets: aantal vragen en tijd Het rekenexamen telt 45 opgaven. Hoe lang het rekenexamen duurt, hangt af van welk examen je maakt: 2F of 3F. ER-Kandidaten met ernstige rekenproblemen krijgen 30 minuten langer de tijd en 30 vragen.

Je mag géén eigen rekenmachine meenemen, maar gebruikt de rekenmachine van het rekenexamenprogramma. Je ontvangt kladpapier van de school. Je mag je eigen pen en een woordenboek gebruiken. Het kladpapier moet je inleveren voordat je de examenruimte verlaat.

de vo-rekentoets: 2 onderdelen

een pictogram van een handrekenmachine.

De rekentoets is opgedeeld in twee delen:

  • deel 1: géén rekenmachine toegestaan.
  • deel 2: je mag de rekenmachine in het examenprogramma gebruiken.

Binnen beide delen kan heen en weer worden gebladerd.
Als je begonnen bent aan deel 2, kan je niet meer terug naar deel 1.

oefenen voor de vo-rekentoets?

Het is duidelijk dat jij je vo-rekentoets wil halen en met een goede voorbereiding ook zal halen. Het feit dat je op deze pagina bent geeft aan dat je gemotiveerd bent. Dat betekent dat je de eerste stap naar succes hebt gezet. Met extraas® kan je zowel oefenen met rekentoetsen als de basisstof goed leren begrijpen. Schrijf je nu in en je kan direct beginnen.

Via onderstaande oranje knop kan je naar de webshop.
Je kan er bepalen of je verder en betere cijfers wilt.

Verder >

beoordeling van klanten

UITSTEKEND

8,6

veilig en vertrouwd

gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid

veilig betalen, zonder extra kosten

iDeal Visa MasterCard PayPal
Snel naar:
extraas superman cartoon