cito toets groep 8 centrale eindtoets schoolsituatie

Cito toets groep 8 oefenen

Cito toets groep 8 oefenen loont!

21% van de leerlingen in groep 8 schoort hoger dan het advies van de school en 17% scoort lager. Bron: DUO 2016

Alle leerlingen van groep 8 in het primair onderwijs maken tussen 15 april en 15 mei een verplichte eindtoets. De basisschool kan kiezen voor de Cito toets of een toets van andere goedgekeurde aanbieders als DIA, IEP, Route8 en AMN. Je kunt je hierop voorbereiden door de cito toets groep 8 van tevoren te oefenen.
De eindtoets geeft informatie of het door de basisschool gekozen advies brugklastype juist is. Gemiddeld scoort één op de vijf leerlinge hoger dan het advies van de basisschool. Bij een hogere score is het van belang om in contact te treden met de school om te bepalen of er een heroverweging kan plaatsvinden. Dit is echter geen verplichte bijstelling. 17% krijgt een lager advies. Bij een lagere score telt het advies van de basisschool. Er is geen mogelijkheid om een ‘herexamen’ te doen voor de centrale eindtoets in groep 8.

Cito toets groep 8: hoe werkt het?

een leerling kruist de antwoorden aan op een CITO eindtoetsantwoordformulier - extraas.nl

Het grootste deel van de basisscholen gebruikt de Centrale Eindtoets van Cito. Deze Cito toets voor groep 8 wordt afgenomen over drie dagdelen van twee uur. Die ‘Basis’ toets bestaat uit 160 tot 200 meerkeuzevragen en kan zowel schriftelijk als digitaal worden afgenomen. Bij het schriftelijk worden antwoorden met potlood aangestreept. Met een gum mogen fouten worden verbeterd. Er is naast de Basis eindtoets ook een extra makkelijke versie beschikbaar, de eindtoets Niveau, voor wie het advies vmbo-bb of – kb heeft. De school mag hiervoor kiezen. Mist een leerling een van de verplichte toetsen van de cito toets groep 8, dan dient deze te worden ingehaald via de digitale eindtoets van Cito. De Cito-uitslag komt in de week na de meivakantie. Spannend voor kind en ouders!

Cito toets groep 8: taal en rekenen

135 vragen voor taal en 85 rekenvragen in de cito centrale eindtoets

Bij de cito toets groep 8 komen de Nederlandse taal en wiskunde/rekenen aan bod.

Bij de Nederlandse taal wordt er getoetst op:
 • - lezen: begrijpend lezen, samenvatten en opzoeken
 • - woordenschat: betekenis, synoniemen
 • - schrijven: fouten corrigeren
 • - taalverzorging: spelling, grammatica en leestekengebruik.
Bij wiskunde/rekenen wordt er getoetst op:
 • - getallen: optellen, aftrekken, 1+(2 x 3), etc.
 • - verhoudingen: breuken, procenten, etc.
 • - meten en meetkunde: oppervlakte, omtrek, etc.
 • - verbanden: tabellen en grafieken.

De eindtoets en bestaat uit het verplichte ‘Wiskunde/Rekenen’ en ‘Nederlandse taal’. Optioneel kan ook het onderdeel ‘Wereldoriëntatie’ afgenomen worden.

Cito toetsscore groep 8 en ranking

schooltypeadvies van Cito op basis van de centrale eindtoets score: 501 – 520 vmbo-bb basisberoepsgerichte leerweg; 519-525 vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg; 523-528 vmbo-gt gemengde leerweg; 529-533 523-528 vmbo-gt gemengde leerweg of vmbo-tl theoretische leerweg; 533-536 vmbo gt / vmbo tl of havo; 537-540 havo; 540-544 havo/vwo en 545 - 550 vwo

Als de cito eindtoets is gemaakt volgt de eindscore volgens een ranking. Ranking betekent dat de score van elke groep 8 leerling in het land wordt vergeleken met de scores van alle anderen. Het minimum is 501 punten en het maximum is 550 punten. Het aantal punten gebruikt Cito om de leerling aan een schooltype/schooladvies te koppelen.

Sommige middelbare scholen stellen (verkapt) hun eigen minimumeisen. Zo kan het dat je bij de ene school met een Cito-toetsscore van 537 toegelaten wordt tot havo en bij de andere pas met 539, omdat die school erg in trek is en de luxe heeft om te selecteren. Eigenlijk hoort een school het advies van de basisschool te accepteren.

Cito Toets groep 8 oefenen

Wees goed voorbereid op de Cito Toets, want het kan jouw schooladvies verdiend verhogen. Je kunt de Cito groep 8 toets online oefenen. Dat doe je met de module ‘oefentoetsen’ van extraas®. Daar wen je aan de manier van vraagstellen voor zowel rekenen als taal.

En je kennis wordt uitgebreid, want elk antwoord wordt direct nagekeken en je krijgt er een duidelijke uitleg bij. Zo kun je je optimaal en snel voorbereiden. Het is goed voor je zelfvertrouwen en vaardigheden in rekenen, taal en Cito Toets maken.

direct bestellen?
bekend van tv
Stap 1:
Maak je keuze
Stap 2:
Persoonlijke gegevens
Stap 3:
Betaalwijze
Met extraas® kan je snel beter worden in rekenen en taal op elk leerniveau: basisschool, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.
Met extraas® kan je hoger te scoren bij elke rekentoets, taaltoets, citotoets, ieptoets, diatoets, amntoets, nio-toets en wiscat-pabo-toets.
Inschrijven?

Stap 1. Kies eerst één van de zes (voordeel) pakketten.

Stap 2. Klik daarna op de gewenste toegangstijd. Daardoor wordt de juiste knop 'kopen' oranje.

TICKEN is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
en is daardoor een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn en is vrijgesteld van btw.
 • 14 dagen bedenktijd
 • “Uitstekend”
 • Erkende onderwijsinstelling
 • Veilig online betalen

Wij zijn een erkende onderwijsinstelling: de vermelde prijzen zijn daarom vrijgesteld van btw. Er zijn geen verborgen kosten. Mocht je nog twijfelen. Maak je keuze, bestel en je kan direct starten met de leukste manier van rekenen, taal en oefentoetsen.

Niet tevreden? Zolang je nog niet of nauwelijks gestart bent met de online cursus en/of proefexamens, heb je 14 dagen herroepingsrecht (bedenktijd). Laat het ons weten en binnen 1 werkdag betalen we het aankoopbedrag terug.

Nadat je je keuze hebt gemaakt, vragen we eerst je persoonsgegevens. Daarna kun je je betaalkeuze maken: beveiligd betalen middels iDEAL, credit card of Paypal. De vermelde prijzen zijn inclusief btw en er zijn geen verborgen kosten. Daar hebben wij zelf ook een hekel aan.

Geen automatische verlenging
Ook wordt er na afloop van de abonnementsperiode niet stilzwijgend verlengd. Wij zullen je netjes per e-mail vragen of je wilt verlengen. Wij respecteren je privacy en zorgen dat je persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. Zie ook Privacy.

beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
extraas superman cartoon