gekleurde achtergrond van deze extraas pagina

centrale eindtoets van cito

de centrale eindtoets in groep 8

21% van de leerlingen in groep 8 schoort hoger dan het advies van de school en 17% scoort lager. Bron: DUO 2016

Alle leerlingen van groep 8 in het primair onderwijs maken tussen 15 april en 15 mei een verplichte eindtoets. De basisschool kan kiezen voor de CITO-toets of een toets van andere goedgekeurde aanbieders als DIA, IEP, Route8 en AMN.
De eindtoets geeft informatie of het door de basisschool gekozen advies brugklastype juist is. Gemiddeld scoort één op de vijf leerlinge hoger dan het advies van de basisschool. Bij een hogere score is het van belang om in contact te treden met de school om te bepalen of er een heroverweging kan plaatsvinden. Dit is echter geen verplichte bijstelling. 17% krijgt een lager advies. Bij een lagere score telt het advies van de basisschool. Er is geen mogelijkheid om een ‘herexamen’ te doen voor de centrale eindtoets in groep 8.

cito eindtoets: hoe werkt het?

een leerling kruist de antwoorden aan op een CITO eindtoetsantwoordformulier - extraas.nl

Het grootste deel van de basisscholen gebruikt de CITO Centrale Eindtoets, verdeeld over drie dagdelen van twee uur. Die ‘Basis’ toets bestaat uit 160 tot 200 meerkeuzevragen en kan zowel schriftelijk als digitaal worden afgenomen. Bij het schriftelijk worden antwoorden met potlood aangestreept. Met een gum mogen fouten worden verbeterd. Er is naast de Basis eindtoets ook een extra makkelijke versie beschikbaar, de eindtoets Niveau, voor wie het advies vmbo-bb of – kb hebben. De school mag hier voor kiezen. De Citotoets van voor 2015 had een apart onderdeel ‘Studievaardigheden’, maar die zijn geïntegreerd in de taal- en rekenopgaven. Mist een leerling een van de verplichte toetsen, dan dient het deze in te halen via de digitale eindtoets. De uitslag komt in de week na de meivakantie.

cito eindtoets: taal en rekenen

135 vragen voor taal en 85 rekenvragen in de cito centrale eindtoets

Bij Nederlandse taal wordt er getoetst op

  • - lezen: begrijpend lezen, samenvatten en opzoeken
  • - woordenschat: betekenis, synoniemen
  • - schrijven: fouten corrigeren
  • - taalverzorging: spelling, grammatica en leestekengebruik.

Bij rekenen wordt er getoetst op

  • - getallen: optellen, aftrekken, 1+(2 x 3), etc.
  • - verhoudingen:breuken, procenten, etc.
  • - meten en meetkunde :oppervlakte, omtrek, etc.
  • - verbanden: tabellen en grafieken.

De eindtoets en bestaat uit het verplichte ‘Rekenen’ en ‘Nederlandse taal’. Optioneel kan ook het onderdeel ‘Wereldoriëntatie’ afgenomen worden.

citotoets scores

schooltypeadvies van Cito op basis van de centrale eindtoets score: 501 – 520 vmbo-bb basisberoepsgerichte leerweg; 519-525 vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg; 523-528 vmbo-gt gemengde leerweg; 529-533 523-528 vmbo-gt gemengde leerweg of vmbo-tl theoretische leerweg; 533-536 vmbo gt / vmbo tl of havo; 537-540 havo; 540-544 havo/vwo en 545 - 550 vwo

Als de cito eindtoets is gemaakt volgt er een eindscore volgens een ranking. Dat betekent dat de score van elke kandidaat wordt vergeleken met de scores van alle anderen. Het minimum is 501 punten en het maximum is 550 punten. Het aantal punten gebruikt CITO om de leerling aan een schooltype te koppelen.
Sommige middelbare scholen stellen (verkapt) hun eigen minimumeisen. Zo kan het dat je bij de ene school met 537 toegelaten wordt tot havo en bij de andere pas met 539, omdat die school erg in trek is en de luxe heeft om te selecteren, terwijl de school het advies van de basisschool eigenlijk dient te accepteren.

oefenen voor de cito eindtoets?

Volgens Frans Janssens, coördinerend inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs, is er niets mis met trainen voor de eindtoets. Met de modules ‘rekenen’ en ‘oefentoetsen’ van extraas® kan je je optimaal en snel voorbereiden. Het is goed voor je zelfvertrouwen en je vergroot je kennis en vaardigheden in rekenen, taal en toetsen maken.

Via onderstaande oranje knop kan je naar de webshop.
Je kan er bepalen welke modules je wilt:
rekenen, taal en/of oefentoetsen.

Verder >
beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
extraas superman cartoon