een leerling gebogen over zijn eindtoets

rekentoetsen en taaltoetsen oefenen

toetsen kun je oefenen
pictogram dat een toetsformulier toont met een voldoende score

Je kunt door gericht oefenen op extraas® 8% hoger scoren op je eindtoets in groep 8. Voor basisschoolleerlingen kan dat oefenen het verschil maken tussen mavo- of havoadvies, of tussen havo en vwo.
Elke basisschool kan tegenwoordig kiezen voor de CITO-toets of een toets van andere goedgekeurde aanbieders als DIA, IEP, Route8 en AMN.
Daarnaast zijn er op veel scholen ook nog tussentijdse toetsen, die uiteindelijk mede bepalen naar welk vervolgonderwijs je zult gaan.
De NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs) wordt door sommige scholen ingezet als second opinion.

rekenen
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8 / 1F
nio
2AER vmbo-BB
2A vmbo-BB
2ER vmbo
2F vmbo mbo-3
3ER havo vwo
3F havo vwo hbo
3F Wiscat Pabo hbo
taal
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8 / 1F
nio
2F vmbo mbo 1-2-3
3F mbo-4 havo vwo hbo

verlies geen tijd en geld

Zowel CITO als NIO zijn commerciële bedrijven, die liever willen dat een kind niet oefent voor hun toetsen. Dat is vreemd, want op school wordt je immers ook voorbereid op de toetsen. De belangrijkste reden is dat de norm – dus hoeveel punten krijg je voor je goede antwoorden – gebaseerd zijn op een grote groep leerlingen die ‘onvoorbereid’ de toets heeft gemaakt. Daarmee onderschrijft men indirect dat het oefenen van toetsen een hogere uitslag zal geven voor het kind.
Niet voorbereid aan de toets beginnen, kan betekenen dat je het pad naar vmbo inslaat, waar je havo had kunnen bereiken. Of havo, waar dat vwo had kunnen zijn…

een kennisgat van 30% dichten

Het grote voordeel van oefenen voor de tussentijdse en eindtoets is dat je gaten in je kennis kan dichten. Haalde je bijvoorbeeld gemiddeld een 7 voor rekenen of taal, betekent dit dat je 30% van de leerstof niet beheerst. Dat gat van 30% kan je deels of misschien wel helemaal teniet doen met de leermodules rekenen, taal of de oefentoetsen van extraas® indien je op tijd begint en er energie in stopt.

naar welke opleidingen kun je na het voortgezet onderwijs? Een overzicht van voortgezet
           onderwijs en de doorstroom naar vervolgopleidingen

oefenen kan toetsscore 8% verhogen

logo’s van de universiteit van amsterdam en dagblad nrc

bericht uit het NRC van 01-02-2013

Kinderen kunnen door oefenen aanzienlijk hoger scoren op de Cito-toets. Oefenen kan het verschil maken tussen mavo- of havo-advies, of tussen havo en vwo. Dat zegt arbeids-en organisatiepsycholoog Jan te Nijenhuis van de Universiteit van Amsterdam in NRC Handelsblad. Volgens het Cito zelf heeft oefenen "geen enkele zin", maar dat is alleen van toepassing op het feit dat je het IQ van een persoon niet kan verhogen. Maar je kan met een goede reken-, taal-en oefentoetsen wel de vaardigheden verbeteren. En daardoor haalt de kandidaat een hogere score, die ook echt bij de persoon past.
Met training kan de score op een IQ-test gemiddeld 8 punten hoger uitvallen; de standaard is 100. Dat betekent een 8% verbetering en dat is heel erg veel. Dat geldt ook voor de Cito-toets, feitelijk een IQ-toets zegt Te Nijenhuis. Een verhoging van gemiddeld 8 punten per 100, dus 8%, is ook de limiet van de prestatieverbetering, zegt hij. Heel veel oefenen voegt daar niet meer aan toe.

VO-rekentoets

Op het voortgezet onderwijs is er de VO-rekentoets. Ook voor deze toets kun je bij extraas oefenen om je goed voor te bereiden. Het niveau waarop je kan oefenen is 2F en 3F.

Wanneer moet ik de rekentoets maken?

De school bepaalt wanneer je de rekentoets kunt maken. Er zijn 3 periodes in een schooljaar waarin je de rekentoets kunt maken: januari, maart en eind mei/begin juni.
Voor vwo’ers is de rekentoets een kernvak, naast Nederlands, Engels en wiskunde. Je mag maar voor 1 van die vakken een 5 als eindcijfer hebben.

Rekenen en Taal: toewijzing aan onderwijstypen door de overheid verdeeld bij Rekenen over 1F, 2F
         en 3F en bij Taal over 1F, 2F, 3F en 4F

pabo rekentoets (wiscat)

het symbool pi

Taal en rekenen krijgen veel aandacht op de pabo’s. Als pabo-student moet je de basisvaardigheidstoets rekenen en de HBO-taaltoets behalen. Je krijgt zowel aan het begin als aan het einde van hun opleiding rekentoetsen: de WISCAT-pabo toets, opgesteld door CITO. Het niveau is door de overheid gesteld op de zwaarste categorie: 3F.
Als eerstejaars student moeten je deze toets halen. Haal je niet de landelijke norm, dan moet je de pabo verlaten. extraas® helpt je op een hele efficiënte manier met de voorbereiding: er is geen snellere manier om je kennisniveau te verhogen en goed voorbereid te zijn op de pabo rekentoets.

beoordeling van klanten

UITSTEKEND

8,6

veilig en vertrouwd

gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid

veilig betalen, zonder extra kosten

iDeal Visa MasterCard PayPal
Snel naar:
extraas superman cartoon