een poster vraagt stilte citoets terwijil groep 8 van een basisschool de citotoets of centrale eindtoets of doorstroomtoets maakt

citotoets

wat is de citotoets?

Leerlingen van groep 3 tot en met 8 en hun (groot)ouders, ze kennen allemaal de citotoets. Tweemaal per jaar worden er op de meeste scholen de citotoets afgenomen. De citotoets in het midden van het schooljaar wordt de Midden-toets genoemd. De toets tegen het einde van het schooljaar - meestal rond de meivakantie - heet de Eind-toets en heet in groep 7 de Entreetoets. De bekendste is de Eindtoets groep 8.

Citotoetsen zijn methode-onafhankelijke toetsen.

De citotoets meet de kennis en vaardigheden over een langere leertijd, terwijl repetities na elk hoofdstuk van de leermethode worden afgenomen.

De resultaten komen in het LVS (leerlingvolgsysteem). De citoscores worden bepaald door een landelijk gemiddelde, want citotoetsen worden in heel veel scholen afgenomen. Er wordt dus op een zeker moment gemeten hoe elk kind op deze citotoetsen scoort. Op basis van de citoscore wordt een schaal bepaald van A-E iof I-V.

De A-E normering en de I-V normering van citotoetsen hebben een verschillende indeling wat betreft de percentages. Scholen mogen zelf kiezen welke normering zij willen gebruiken.

wat zegt de citoscore?

In onderstaande tabel ‘middelbare schoolindicatie’ staan de beide normeringen naast elkaar.

overzicht van de citoscoretabellen in Romeinse cijfers I, II, III, IV en A, B, C, D en hun betekenis en middelbare schoolniveau - copyright extraas.nl

wat meten de citotoetsen?

De meestgebruikte LVS-toetsen van Cito zijn Rekenen-Wiskunde, Spelling, Rekenen-Basisbewerkingen, Woordenschat. Dat kan op papier of op een computer.

Sinds 2010 zijn Nederlandse taal en rekenen de kernvakken geworden van het Nederlandse onderwijs. In een referentie-kader is vastgelegd wanneer een leerling wat moet kunnen. Hieraan worden referentieniveaus gekoppeld. Dat zijn voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs:

Rekenen
Taal
: 1F en 1S
: 1F en 2F

Het niveau dat leerlingen moeten behalen wordt het fundamentele niveau (F) genoemd. Er zijn ook streefniveaus geformuleerd voor leerlingen die meer aankunnen (S).

De resultaten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem (LVS) en worden onder andere gebruikt voor het schooladvies.

een leerling vult het antwoordformulier van een taaltoets 2F in

het resultaat van de citotoets

Na elke citotoets volgt een rapportage. Daarin kan de leerkracht antwoorden vinden op diverse vragen:

  • - Ontwikkelt de leerling zich en is deze groei voldoende?
  • - Behaalt hij/zij de gestelde tussen- en einddoelen?

Vergelijken is mogelijk op leerling-, groeps- én schoolniveau.

En er zijn rapportages op school- en bovenschools niveau.

Het resultaat van elke leerling zal worden besproken met de ouder(s)/verzorger(s) van die leerling. Meestal gebeurt dat tijdens een ouderavond. Je kan zelf bepalen of je kind daarbij mag zijn.

De school zal proberen om aan verbeterpunten te werken, maar als ouder en leerling kun je dat zelf ook met extraas.nl. Dat kan gewoon thuis op de computer of tablet en op een leuke, leerzame manier en met een duidelijke uitleg na elke vraag. Je kan kiezen voor Rekenen en/of Taal, maar ook voor Oefentoetsen als je citotoesten wilt oefenen.

de score van de citotoets bespreken

Bespreek de citoscore ook met je kind. Doe dat in een onstpannen sfeer. Laat je kind vertellen over de citoscore en wat het er van vindt. Misschien is de citoscore van III naar II gegaan of juist van omlaag naar IV. Raak bij een lagere score niet gestresst. De citoscore is een momentopname. Kijk ook naar de cijfers van repetities. Samen met de citoscore krijg je een goed beeld.

Als je kind wat stil blijft, stel dan open vragen, zoals:

  • - Wat vind je van je citoscore?
  • - Waar ben je trots op?
  • - Wat valt tegen?
  • - Hoe kan ik of de school helpen?

Vertel ook jouw eigen mening en laat merken dat je vertrouwen hebt in je kind.

Je kan besluiten om regelmatig thuis te oefenen. Speciaal daarvoor is extraas.nl gemaakt. Probeer het maar eens.

beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
extraas superman cartoon